Реформація, деградація чи профанація?

Як Держлісагентство хоче реформувати лісову галузь

Лісові господарства будуть передані в концесію

Уряд вирішив приватизувати майже 900 підприємств, ліквідувати понад 1 тис.

Прогноз пожежної небезпеки

на наступні три дні

А де пеньки?

неділя, 18 лютого 2018 р.

Тактика боротьби з лісовими пожежами1. Для боротьби з лісовими пожежами застосовують такі тактичні операції для їх гасіння:

 • повітряна розвідка (моніторинг) пожежі, 
 • локалізація пожежі,
 • ліквідація пожежі.

2. Повітряна розвідка (моніторинг) лісової пожежі здійснюється керівником гасіння лісової пожежі з мобільною оперативною групою на борту вертольота повітряного пункту управління обльотом району пожежі з метою визначення виду пожежі, масштабу та сили, напрямку переміщення вогню, характеристик місцевості та лісової площі, фактичних метеорологічних умов.

3. Характерними зовнішніми ознаками для визначення виду пожежі під час повітряної розвідки (моніторингу) є:

1) низової пожежі - горіння відбувається під завісою крон дерев або на відкритій місцевості, форма периметра пожежі витягнута, звивисті межі, вогонь проглядається місцями, колір диму білуватий (при сильній інтенсивності пожежі з висоти польоту 200 м полум'я видно по всьому фронту пожежі; при середній інтенсивності пожежі з висоти польоту 200 м полум'я видно лише на окремих ділянках фронту пожежі; при малій інтенсивності з висоти 200 м вогонь не помітний);

2) верхової пожежі - периметр пожежі сильно витягнутий, видно палаючі крони дерев, вогонь добре помітний з висоти польоту 600 м, колір диму темний.

Особливо впливають на інтенсивність поширення лісової пожежі напрямок та сила вітру.

4. Гасіння лісової пожежі проходить у такій послідовності:

 • зупинення поширення пожежі;
 • локалізація пожежі;
 • гасіння осередків горіння, що залишилися на території, пройденій вогнем.

5. Найбільш складними і трудомісткими процесами є зупинення поширення пожежі та її локалізація. Поширення лісової пожежі зупиняють, впливаючи засобами пожежогасіння безпосередньо на її палаючу крайку.

6. Способи локалізації та ліквідації лісової пожежі у цілому залежать від її виду (низова, верхова), сили і масштабів, характеристики місцевості та лісової площі, метеорологічних умов, наявності сил і засобів для гасіння.

Для ефективної локалізації лісової пожежі створюються штучні бар'єри з метою недопущення подальшого поширення пожежі. До них належать протипожежна канава, протипожежний бар'єр та мінералізована смуга.

7. Закінчення гасіння лісової пожежі полягає в ліквідації осередків горіння, що залишилися на пройденій пожежею площі після її локалізації.

8. Під час вибору тактичних прийомів і способів гасіння лісових пожеж керівник гасіння лісової пожежі повинен враховувати:

 • особливості лісової рослинності, 
 • рельєф місцевості (гірський, рівнинний), 
 • категорію земель (переліски, галявини, торфовища), 
 • інтенсивність і розмір пожежі, 
 • прогнозовані погодні умови, ,
 • наявність сил і засобів боротьби.

*************

Терміни
гасіння пожежі - процес впливу сил та засобів, а також використання методів та заходів для ліквідації пожежі;

горіння - фізико-хімічний процес із виділенням тепла, світла, диму;

зона горіння - простір, у якому протікає процес горіння;

зона задимлення - простір, що примикає до зони горіння, заповнений димом;

зона пожежі - простір, у якому відбувається пожежа;

крайка лісової пожежі - межа між пройденою або охопленою вогнем територією і не пройденою вогнем;

ліквідація пожежі - дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення;

лісова пожежа - стихійне поширення вогню територією лісового фонду. Пожежа вважається лісовою, коли горять не тільки насадження, але й ділянки чагарників, захаращені вирубки, сухий травостій на прогалинах і вирубках, стерня на ділянках тимчасового сільськогосподарського користування на території лісових господарств;

локалізація пожежі - дії, спрямовані на припинення можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами;

мінералізована смуга - ділянка території, з якої ґрунтообробними механізмами видалено наземні горючі матеріали. Ширина смуги повинна бути удвічі більше від можливої висоти полум'я низової пожежі;

пожежонебезпечний період - частина року, у межах якої виникають лісові пожежі (з моменту сходження снігового покриву до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву);

полум'я - простір, у якому згорають пари, гази, суспензії;

тактика гасіння лісової пожежі - вибір методів, способів і засобів гасіння пожежі залежно від характеристики ділянок, охоплених пожежею, і умов, що існують у момент гасіння;

фронт лісової пожежі - найбільш рухома частина крайки пожежі (на рівнині рухається за вітром, у гірській місцевості - угору схилом).


Джерело
Наказ МВС від 13.04.2017 № 311 "Про затвердження Порядку організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння лісових пожеж" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за N 595/30463)Основні види лісових пожеж та їх характеристикаЛісові пожежі поділяються на низові, верхові, плямисті та підземні і характеризуються класом пожежної небезпеки насаджень, географічним розташуванням лісів, початком та закінченням пожежонебезпечного періоду, класом пожежної небезпеки за погодними умовами.

Низові лісові пожежі - пожежі, які поширюються надґрунтовим покривом (мохи, лишайники, трави, чагарники, деревний опад, лісова підстилка, вітролом, порубкові рештки) і нижнім пологом (підріст, підлісок). Низові пожежі поділяються на слабкі, середньої сили та сильні. Вони характеризуються за параметрами крайки горіння і висоти полум'я.

Слабкі - пожежі зі швидкістю руху фронтальної крайки вогню до 1 м/хв і висотою полум'я до 0,5 м.

Середньої сили - пожежі зі швидкістю руху фронтальної крайки вогню від 1 до 3 м/хв. і висотою полум'я від 0,5 м до 1,5 м.

Сильні - пожежі зі швидкістю руху фронтальної крайки вогню більше 3 м/хв і висотою полум'я більше 1,5 м.

Верхові лісові пожежі - пожежі, під час яких вогонь поширюється в кроновому просторі лісових насаджень. Разом з тим низовий вогонь розглядається як складова частина верхової пожежі.

Верхові лісові пожежі характеризуються горінням і швидким просуванням вогню по кронах дерев під час сильного вітру. Швидкість верхової пожежі іноді досягає 400 - 500 м/хв. Під час верхової пожежі вітер розносить палаючі іскри, створюючи нові осередки пожежі.

Верхові лісові пожежі за швидкістю поширення поділяються на:

рухомі - пожежі, які поширюються кронами дерев зі швидкістю більше 4 км/год, значно випереджаючи фронт низових пожеж, спричиняють утворення нових осередків завдяки рознесенню іскор. Під час пожежі згорають хвоя та дрібні гілки, великі гілки і кора дерев обвуглюються;

стійкі - пожежі, які поширюються зі швидкістю до 4 км/год кронами дерев одночасно з просуванням фронту стійкої низової пожежі.

Верхові лісові пожежі за параметрами просування фронтальної крайки поділяються на:

 • слабкі - пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки вогню до 3 м/хв;
 • середньої сили - пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки вогню від 3 до 100 м/хв;
 • сильні - пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки вогню більше 100 м/хв.


Лісові пожежі за розмірами (площею) розподіляються на:

 • невеликі лісові пожежі - пожежі площею до 5 га;
 • великі лісові пожежі - пожежі площею від 5 до 200 га;
 • особливо великі лісові пожежі - пожежі площею понад 200 га.


Плямисті пожежі - пожежі, що утворилися поза периметром основної пожежі від іскор, які переносяться конвективними потоками.

Підземна пожежа - пожежа, що супроводжується безполуменевим горінням торфового шару ґрунту. Підземна лісова пожежа виникає у місцях залягання торфу. Під час проникнення вогню в глибину торф'яного масиву відбувається загоряння нижніх шарів торфу.

Швидкість поширення такої пожежі - кілька метрів на добу. Полум'я з підземного осередку пожежі може прориватися назовні, спричиняючи виникнення наземних пожеж у лісових масивах і сільськогосподарських угіддях. Характерна риса торф'яних пожеж - виділення великої кількості диму, що призводить до задимлення значних територій.

*************

Терміни

гасіння пожежі - процес впливу сил та засобів, а також використання методів та заходів для ліквідації пожежі;

горіння - фізико-хімічний процес із виділенням тепла, світла, диму;

зона горіння - простір, у якому протікає процес горіння;

зона задимлення - простір, що примикає до зони горіння, заповнений димом;

зона пожежі - простір, у якому відбувається пожежа;

крайка лісової пожежі - межа між пройденою або охопленою вогнем територією і не пройденою вогнем;

ліквідація пожежі - дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення;

лісова пожежа - стихійне поширення вогню територією лісового фонду. Пожежа вважається лісовою, коли горять не тільки насадження, але й ділянки чагарників, захаращені вирубки, сухий травостій на прогалинах і вирубках, стерня на ділянках тимчасового сільськогосподарського користування на території лісових господарств;

локалізація пожежі - дії, спрямовані на припинення можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами;

мінералізована смуга - ділянка території, з якої ґрунтообробними механізмами видалено наземні горючі матеріали. Ширина смуги повинна бути удвічі більше від можливої висоти полум'я низової пожежі;

пожежонебезпечний період - частина року, у межах якої виникають лісові пожежі (з моменту сходження снігового покриву до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву);

полум'я - простір, у якому згорають пари, гази, суспензії;

тактика гасіння лісової пожежі - вибір методів, способів і засобів гасіння пожежі залежно від характеристики ділянок, охоплених пожежею, і умов, що існують у момент гасіння;

фронт лісової пожежі - найбільш рухома частина крайки пожежі (на рівнині рухається за вітром, у гірській місцевості - угору схилом).


Джерело
Наказ МВС від 13.04.2017 № 311 "Про затвердження Порядку організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння лісових пожеж" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за N 595/30463)Как погибают волки, так умирает свобода


В. Борейко (фото)

Прекрасные, дикие, бесправные, гибнущие


Волки — это люди, выбравшие свободу. Человек не простил им этой смелости и начал кровавое истребление отступников. Охрана волков — это яростный вызов человеческой узурпации власти над миром дикой природы. Защищая волка, мы уважаем ее право на свободу и автономность. Присоединяйтесь к нам, вступившись за этих красивых, умных и сильных животных. Остановим геноцид волков!

Террор против волков

Террор — универсальный сталинский инструмент решения в бывшем СССР и многих постсоветских странах любых политических, социальных, экономических и даже экологических задач. Лозунг уничтожения врага — «волка» понимается во всей жестокой и лютой наготе этого слова. Одно появление волка в лесу Украины, России или Беларуси означает сигнал к его уничтожению. Нередко вспышки неприязни к волку совпадают с признаками национального шовинизма.

А значит «волкофобия» — проблема не только природоохранная. Это — знак серьезного порока в обществе людей.

В Европе осталось три последние страны — Украина, Россия, Беларусь, где волк продолжает находиться вне закона. Варварское уничтожение волков — национальный позор этих стран, где до сих пор доминирует карательный менталитет.

Украина

Волков разрешено бесплатно убивать круглый год, без ограничения численности, в любом месте (даже в заповедниках). Уничтожение волков является служебной обязанностью работников охотничьих хозяйств. Исков и штрафов за браконьерский отстрел волков в Украине не существует. С 1946 г. по 1967 г. в Украине убито 35 тыс. волков, с 1992 по 2007 г. — 22 тыс. волков. Ежегодно в стране официально истребляется 50% поголовья волков, происходит легальная торговля волчьими трофеями, чем грубо нарушается Бернская конвенция и Конвенция СИТЕС, подписанные Украиной. Украинская зоологическая наука продолжает трусливо обслуживать охотничий террор в отношении волков, принимая их вредность априори, без доказательств. В последнее время в стране входит в моду браконьерский отстрел волков с вертолетов. В 2007 г. в Украине официально насчитывалось 2600 волков (по экспертным оценкам их меньше в 2 раза).

Беларусь

Волк находится вне закона. Его разрешено уничтожать в любое время года, в любом месте, вне ограничений по численности, полу и возрасту. Жестокость белорусских законов в отношении к волку заключается в том, что для его уничтожения разрешено применять автомобили, снегоходы, вертолеты, осветительные приборы и приборы ночного видения (что в отношении других животных является браконьерством). За бесплатный отстрел волков охотникам выделяют премии из средств экологических фондов (!), а кровавую кампанию по истреблению волков организовывает Министерство природы Беларуси, государственное ведомство, призванное природу защищать. Уничтожение волчат разрешено любым гражданам Беларуси без всяких разрешений. Белорусские СМИ постоянно публикуют статьи, разжигающие «антиволчью истерию», провоцирующие жестокость в отношении животных. 

Природоохранных организаций, защищающих волков, в Беларуси нет. Не издано ни одной книги по охране волков. Ежегодно в стране отстреливается до 60% волков, в результате чего численность волков с 1996 г. по 2006 г. опасно сократилась в 3 раза и насчитывается около 1200 волков.

Россия

Страна, где уничтожается больше всего волков в мире — более 10 тыс. в год. Здесь действуют самые антигуманные охотничьи законы, которыми разрешено использовать против волков не только вертолеты и снегоходы, но и капканы, петли и яды.

В 1996 г. на уничтожение волков правительство России выделило 15 млрд. руб. С 1946 г. по 1970 г. в России уничтожено полмиллиона волков. Любой охотник в России имеет право бесплатно стрелять волков попутно во время охоты на других животных. В России активно раздаются премии охотникам-карателям за уничтожение волков, проводятся конкурсы на лучшего истребителя волков. Специализированная охотничья пресса и общеполитические издания постоянно помещают антинаучные статьи, направленные против волков. Материалы в защиту волков России практически не публикуются. По российским телеканалам демонстрируются фильмы с жестокими сценами истребления волков с вертолетов. Систематической защитой волков не занимается ни одна российская общественная экологическая организация. Геноцид против волков становится варварской национальной традицией. В России нет ни одной отечественной книги в защиту волков. Ущерб от волков раздувается в десятки раз, целенаправленно изучением волков практически никто не занимается, нет и методик подсчета ущерба от волков. На 2002 г. в России официально насчитывалось 45100 волков.

Кто и почему заинтересован в истреблении волков

«Вали на серого, серый все снесет», «пастух ворует, а на волка поклеп», — гласят русские поговорки. Волк — излюбленный «козел отпущения» для охотников, пастухов, фермеров, им они прикрывают свои прорехи в охотничьем и сельском хозяйстве. Одному Богу известно, сколько на волка списали шашлыков и вкусных обедов. Волка разрешено стрелять круглый год, поэтому под видом истребления волков в неохотничий сезон лесники и охотники проводят для нужных людей браконьерские охоты на других охотничьих животных (в этой связи можно вспомнить трагическую браконьерскую охоту народного депутата Украины Е. Кушнарева, который в запретное время якобы охотился на волков). В России и Беларуси волков разрешено стрелять с вертолета — прекрасная возможность легально побраконьерить на лосей и кабанов. Шкура волка снова в цене. В Киеве на рынках она стоит 500–600 долларов. Поэтому охотникам очень выгодно бесплатно стрелять волков и наживаться на спекуляции их шкурами, ничего не перечисляя в госбюджет. Чиновникам борьба с волками нужна для отвлечения внимания общественности от реальных проблем природоохраны — браконьерства, создания новых заповедников, закрытия «царских охот». Как считают польские ученые, охота на волков нередко связана с человеческими дефектами. Они цитируют Б. Гржимека: «…исследования показали, что большой процент охотников на хищных животных (в том числе на волков — В.Б.) — это мужчины, страдающие импотенцией. Таким способом эти люди демонстрируют свою мужественность и спасаются от фрустрации, а также утешают себя тем, что сумели убить здорового, к тому же сексуально полноценного, активного дикого самца». Врачи считают, что человек, имеющий склонность убивать волков и других сильных животных, является психически неполноценной и слабой личностью. Ему важно самоутвердиться таким извращенным способом в окружающем мире и разобраться со своими комплексами.

Глупые мифы о волках

Волк — главный конкурент охотников, поэтому они придумали много глупых мифов, чтобы создать негативный образ волка, обмануть общественное мнение и добиться уничтожения волков.

Миф № 1. «Если волков не бить, они расплодятся»

Это не так. В нормальных, полноценных стаях волков действуют механизмы саморегуляции. Например, в первые два года жизни гибнет до 80% волчат. Доминантная самка не дает размножаться другим самкам, занимающим в стае подчиненное положение. И наоборот, в результате массовых отстрелов, полуразрушенные волчьи стаи уже не могут саморегулироваться, и все большее количество самок, без влияния доминантной самки, рождают щенят.

Таким образом, уничтожая волков, охотники сами невольно увеличивают их численность. Позволять охотникам отстреливать волков — все равно, что дать ребенку в руки бритву.

Миф № 2. «От волков нет никакой пользы»

Это очередная глупость охотников. Волк — основной элемент экологической системы. Волк регулирует численность копытных, предотвращая чрезмерный рост поголовья и развитие болезней. Волк — опытный селекционер, «санитар» леса, так как ловит больных животных, которых легче поймать. В голодное время он является «кормильцем» десятков более мелких зверей и птиц, оставляя им часть своей добычи. Волк оказывает огромную помощь сельскому хозяйству, поедая грызунов. Без волков и других хищников прогресс природы невозможен. Волки оставляют в живых наиболее приспособленные особи, поедая несовершенных, выполняют роль резца при обработке мрамора.

Миф № 3. «Волки закусали всю страну»

Сравним такие цифры. В Украине волки (почти всегда больные бешенством) кусают до 20 человек в год. В то время как только в одном Львове в 2005 г. собаки покусали 471 человека. Из 370 случаев бешенства у людей (зафиксированных с 1993 г. по 2003 г. в Тверской области) лишь 3 были вызваны волками. Ежегодно в России 400 тыс. человек гибнет от курения. Однако государство продолжает рекламировать табачные изделия, а волков истреблять.

Миф № 4. «Волки наносят огромный вред сельхозживотным»

Это ложь. Европейские эксперты считают, что ущерб сельхозживотным в Европе равняется 0,5%. В Канаде и Миннесоте (США) потери сельхозживотных от волков составляют 1%. В Польше волки задирают ежегодно 0, 002% всех коров и 0,06% всех овец. По данным зоолога Н. Железнова потери оленей от волков в Магаданской области составили 8–12%, а все остальные 88–92% были приписками.

Миф № 5. «Волк — пластичный вид, и его можно безопасно отстреливать 50–70 % от популяции»

С этим нельзя согласиться. Массовые расстрелы уничтожают небольшие субпопуляции волков, прерывая передачу генетической и культурной информации в волчьем сообществе. В результате ухудшается качество генофонда волчьих стай, что уже сейчас выражается в уменьшении величины волков. В дальнейшем все это может привести к гибели вида или подвидов волка. Как, например, в результате отстрела исчез тасманийский волк. Кроме этого существует большая этическая проблема, заключающаяся в мучениях и страданиях отдельных волков от капканов, петель, ядов, стрельбы — раненых, покалеченных, испытывающих жуткую боль и стресс.

Миф № 6. «Волк — хищник, ему в сутки нужно 4 кг мяса, а в год — полторы тонны»

Это очередной миф, рожденный охотниками и «хозрасчетными» зоологами. В сутки волку нужно 1–2 кг мяса. Причем это может быть не обязательно мясо оленя или косули, но и мышей, лягушек, даже падали. Летом волк много поедает растений, и его мясной рацион падает до 1 кг в сутки. Более того, волки нередко голодают.
Считать, что волки кого-то объедают так же некорректно, как обвинять бизнесмена, получающего большую зарплату, в том, что люди с низкой зарплатой недоедают. Охоту волков на диких копытных нельзя оценивать в категориях «ущерба», ибо это естественный природный процесс. Защита лосей и кабанов от волков — это глупость. Ибо зачем защищать природу от нее самой.

Как охраняют волков в Европе

Волк внесен в Международную Красную книгу и Европейский Красный список, охраняется Бернской конвенцией. Он находится под полной охраной в Испании, Румынии, Греции, Португалии, Словакии, Крите и Польше. Причем в Испании, Румынии, Португалии и даже в Греции волков больше или столько же, сколько в Украине. В Испании, Румынии, Португалии, Греции, Болгарии, Сербии, Македонии волков больше или столько же, сколько в Беларуси.

И их там поголовно не истребляют. Канада, площадь которой в 2 раза меньше России, имеет в 2 раза больше волков и охраняет их. Фермерам, которые терпят ущерб от волков, выплачиваются дотации. Для охраны стад сельхозживотных от волков применяются пастушечьи собаки и специальные изгороди. Чтобы волки не заболевали бешенством, их вакцинируют при помощи специальных приманок. Действует значительное количество экологических общественных организаций, популяризирующих гуманное отношение и терпимость к волкам.

Что нужно сделать для защиты волков
 1. Относиться к волкам как к чудесным созданиям Природы, с любовью и добротой, уважая их права на жизнь и свободу. Ведь научились африканцы уважать своих хищников — львов и леопардов.
 2. Прекратить уничтожение волков. Пусть они создадут нормальные, полноценные стаи и сами начнут себя регулировать.
 3. Прекратить антиволчью истерию в СМИ. Кроме воспитания цинизма и жестокости к животным она ничего не приносит.
 4. Лечить диких животных, в том числе волков, от бешенства не пулей, а вакцинацией.
 5. Добиться подписания Россией Бернской конвенции, а от правительства Украины — выполнения Бернской конвенции в части защиты волков.
 6. В местах, где низкая численность диких копытных, закрыть охоту, а не убивать волков.
 7. Запретить бить волков с вертолетов и снегоходов, травить ядами и выдавать за их убийство премии. Это негуманно, жестоко, недостойно человека.
 8. Запретить стрелять волков в заповедниках и национальных парках, а в весенне-летний период запретить уничтожать волков повсеместно.
 9. Закрепить право волков на «свою» долю дичи. Волк должен иметь право охотиться и есть.
 10. Изъять из экологического и охотничьего законодательства термин «вредное» животное.


Желающие познакомиться с материалами в защиту волков найдут их на нашей специальной страничке по охране волков и в нашем Гуманитарном экологическом журнале (за 2008–2018 гг.) на сайте Киевского эколого-культурного центра — http://ecoethics.ru/campaigns/ohrana-volkov/

Джерело

В Черкаській області посилять контроль за охороною лісівНа Черкащині посилять контроль за охороною лісів. Про це йшлося під час наради в ОДА, котру провів перший заступник очільника області Віталій Коваль. Планують, зокрема, посилити заходи з додержання законодавства у лісовій галузі. Це передбачено прийнятим торік Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду». Схвалено й План організації його виконання.

– План передбачає, окрім іншого, заходи з дотримання закону щодо використання та охорони лісів, – зазначає перший заступник, – аби покращити взаємодію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронців задля належного розслідування правопорушень, пов’язаних із незаконною рубкою лісу. Зокрема й на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

Віталій Коваль повідомив, що нині в області діє створена за ініціативи Прокуратури Черкаської області міжвідомча група з розслідування правопорушень у лісовій галузі та сфері використання надр. Відтак найближчим часом планують посилити взаємодію шляхом надання відповідних пропозицій фахівців управління екології ОДА, лісового та мисливського господарства, екоінспекції.

Начальник управління екології та природних ресурсів ОДА Олена Звягінцева зауважила, що повноваження обласних адміністрацій у сфері лісових відносин визначені 31-ою статтею Лісового кодексу України, відповідно до якої вони здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері лісових відносин. Натомість місцеві державні адміністрації здійснюють на відповідних територіях державний контроль за використанням та охороною лісів, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів.

Нагадаємо, обласне управління лісового та мисливського господарства наразі готує проект регіональної програми, спрямованої на охоронe, належний захист, раціональне використання та відтворення лісів.

Під час наради обговорили й питання лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду в сезон полювання 2018-2019 років, а також передачі незакріплених земель, зайнятих полезахисними лісовими смугами суб’єктам господарювання.

За повідомленням прес-служби Черкаської ОДА.

18 ЛЮТОГО 2018, 09:15

Лукашенко показывает пример борьбы с коррупцией в правительствеПрезидент Белоруссии уволил сразу двух министров, заподозренных в причастности к коррупционным преступлениям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 февраля провёл ряд кадровых чисток в правительстве, освободив от должности сразу двух министров - главу Министерства лесного хозяйства Михаила Амельяновича и главу Минспорта Александра Шамко.

Министры вышли из доверия

По информации пресс-службы президента республики Беларусь, причиной увольнения министров стало “непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией” и “экономические правонарушения в подведомственных организациях”.

Сам Лукашенко в ходе рабочей поездки по Слуцкому району Минской области объяснил отставки чиновников и сделал жёсткое предупреждение всем министрам, пообещав снимать с должности за выявление коррупции.

По его словам, в Минлесхозе была выявлена коррупционная схема: осуществлялась незаконная продажа хорошей древесины, которая выдавалась за некондицию и шла на экспорт.

"Работали целый год по всей стране. Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними”,
- раскритиковал деятельность уже бывшего чиновника президент.

Торговали лесом - теперь будете его валить

Михаил Амельянович занимал должность министра лесного хозяйства Белоруссии с марта 2010 года. В течение восьми лет его пребывания в должности в ведомстве имел место ряд коррупционных скандалов. Так, в 2015 году первый заместитель министра Фёдор Лисица был приговорён к пяти годам лишения свободы за злоупотребление властью и превышение служебных полномочий. Следствием было установлено, что чиновник незаконно завладел участком в водоохранной зоне в Солигорском районе и построил там коттедж. Кроме того, Лисица обустраивал своё личное благополучие за государственный счет, на чем в итоге и прогорел. В том же году на скамье подсудимых оказалась бывший председатель ЖСПК “Лес-2010” Елена Вербицкая. Её также обвинили в превышении служебных полномочий. Примечательно, что министр Амельянович проходил свидетелем по делу своей бывшей подчинённой, которую, в конечном итоге, приговорили к двум годам колонии.

Последний коррупционный скандал, поставивший крест на карьере министра, был раскрыт с привлечением КГБ. По сообщению председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, 24 января был взят с поличным один из руководителей лесного хозяйства Витебской области. В результате была раскрыта коррупционная схема по незаконному вывозу из Белоруссии высококачественной древесины, в результате правоохранителями были задержаны два предпринимателя и 12 должностных лиц Минлесхоза.

“Преступная схема заключалась в том, что высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья, фактически дров, через посреднические фирмы продавались за границу, в основном в страны Балтии”, - говорилось в сообщении председателя КГБ.

Что касается увольнения министра спорта Александра Шамко, то по словам Лукашенко, коррупционные преступления были выявлены в минском Дворце спорта, директор которого Сергей Пранович был задержан 6 февраля за получение взяток от желающих арендовать площади под торговлю. Президент отметил, что задержанный чиновник требовал взятки даже с монашек, которые хотели продать свечи.

“От меня пощады не ждите, никто. Не потому что я кровожадный, а потому что коррупция гробит все”, - подытожил Лукашенко, пообещав навести в стране порядок и справедливость.

Обновление кадров по-белорусски: мнения экспертов

В увольнении Лукашенко двух министров не следует искать какие-либо подводные камни, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По словам эксперта, Амельянович и Шамко не оправдали надежд президента Белоруссии, за что в итоге и поплатились должностями:

“Это связано с курсом обновления кадров, который реализует Александр Григорьевич. Направления не самые критичные. Очевидно, что у главы государства есть пожелания к обеим отраслям, чтобы они развивались более интенсивно”.
Белорусский историк и политолог Александр Гронский, в свою очередь, подчеркнул, что проводимая Лукашенко борьба с коррупцией носит целенаправленный характер. Эксперт считает, что увольнения министров спорта и лесного хозяйства связаны с финансово-экономическими моментами и проводимыми ведомственными проверками, и не исключает, что подобного рода чистки продолжатся в ближайшее время: “Вполне возможно, что государство пытается найти какие-то дополнительные финансы, и поэтому начинает следить за всеми вещами, где деньги уходят в никуда”.

“Чиновников и руководителей госпредприятий периодически ловят на взятках. При этом роль провокаторов, как правило, играют предприниматели, которых специально для этого органы по борьбе с экономической преступностью склоняют к «сотрудничеству», соглашаясь закрыть глаза на выявленные мелкие нарушения в ходе проверок. Сотрудники органов при этом серьёзно стимулируются карьерным ростом и проявляют потому исключительную заинтересованность в результатах своей работы”,
- пояснил белорусский политический эксперт Михаил Малаш.

По его словам, к самим коррупционерам со стороны Лукашенко имеет место оригинальный подход. В случае возмещения государству нанесенного ущерба в двойном размере с них снимаются обвинения. В пример политолог привел дело директора Белгосцирка Татьяны Бондарчук.

“Такая практика не позволяет коррупционерам придавать делу политическую окраску, задним числом записываясь в оппозицию, и заявляя оппозиционным СМИ, что дело против них сфабриковано за их «инакомыслие»”,
- подчеркнул Малаш.

СЕГОДНЯ, 04:23

Все на выборы главного дерева Европы!

В период с 1 по 28 февраля 2018 года на специальном сайте TREE OF THE YEAR проходит всенародное голосование за Европейское дерево года. Каждый участник голсования должен выбрать два лучших, по его мнению, дерева, из тринадцати участвующих в конкурсе. При голосовании необходимо указать адрес электронной почты - на него вы получите письмо со ссылокой для подтверждения своего выбора, и после подтверждения ваш голос будет учтен. Выбрать только одно дерево невозможно.

Россию представляет двухсотлетний дуб "Старейшина белгородских лесов", выдвинутый Управлением лесами Белгородской области. Пока он занимает второе место, немного уступая пробковому дубу из Португалии (который считается самым большим пробковым дубом в мире). Эти два дуба - черешчатый из России и пробковый из Португалии - в разы превосходят по популярности все остальные деревья, участвующие в конкурсе.


Проголосовать за российский дуб можно здесь (сайт поддерживается в том числе на русском языке):

Старейшина белгородских лесов

Выбрать любое другое дерево из числа участвующих в конкурсе можно здесь:

Европейское дeрево года

Вот так выглядит Старейшина белгородских лесов:

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21939&sid=8cffa6243d510a73f5a1b6dad6a0cba7

Из лесов Черниговщины может совсем исчезнуть соснаК ЧЕline обратился общественный активист Сергей Гривко. Правда, не для того, чтобы на кого-то пожаловаться, скорее, привлечь внимание к насущной общественной проблемы – массового уничтожения сосен маленькими вредителями-короедами. Активист убежден: если на эту поветрие закрыть глаза, грядущие поколения черниговцев любоваться зелененькими сосенками разве что на рисунках.

Сергей Гривко задумался над этой проблемой, только сам с ней столкнулся. Он рассказал, что 8 января этого года в парке «Дубки», возле микрорайона Подусовка в Чернигове, состоялась массовая вырубка деревьев – аж 144 сосен. Как только это произошло, активист начал бить тревогу: стучался во все властные и силовые кабинеты, чтобы узнать, кто и зачем это сделал. Поскольку никакой официальной информации, что вырубка состоится, не было. Через некоторое время выяснил, вроде все прошло законно, правда, нумераційної ведомости, в которой описываются деревья, подлежащие вырубке, никто не предоставил.

К тому же, возникло существенное «но»: обрезки, которые остались после вырубки, кишмя кишат короедами – маленькими коварными насекомыми, которые не дают соснам ни одного шанса на выживание.

Сергей Гривко взялся выяснять, что делают соответствующие службы для борьбы с этим насекомым. Поэтому снова пошел наматывать адские круги и стучать во все двери.

«В одном из ответов, которую получил, говорилось, что усыхание деревьев за влияние короеда было выявлено еще летом. И почему на протяжении четырех месяцев не предпринимали никаких мер, чтобы уберечь здоровые деревья. Даже после вырубки никто не торопился убирать остатки деревьев, где плодились насекомые. О какие-то превентивные меры или профилактику вообще не шла. Знаю, что за границей, в той же Беларуси, к этой проблеме относятся очень серьезно. Проводят санитарные вырубки, расставляют специальные ловушки, обрабатывают деревья», – рассказал активист.

Наконец лед тронулся: лесники пригласили Сергея на встречу, где и пообещали, что ситуацию контролировать, а как только потеплеет – уберут в месте вырубки всю бросовую древесину. Более того, сообщили, что развесят скворечники для принадження дятлов, чтобы те уничтожали вредителей естественным способом.

«Вероятно, лесоводы допустили определенное халатность в этом вопросе, но идут навстречу и стараются его решить. Поэтому хочется, чтобы в обществе их не травили, а наоборот, подталкивали к правильным действиям. Надо, чтобы общественность не была равнодушной к таким случаям и помогала лесникам проводить совместную работу по защите лесов», – сказал Гривко.

Зато бывалые лесники говорят, что короед в лесах Полесья стал настоящей напастью. На официальном сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины есть вопиющие публикации, что верхушечный короед уничтожает леса на Черниговщине. А площадь пораженных основных насаждений в нашей области достигла 10 тысяч гектаров. Сейчас же стало известно, что лесоводы Черниговщины проводят обследование, поэтому этот показатель будет варьироваться.


Сейчас на стороне насекомые климатические условия: ей нравятся перемены, которые происходят в нашей природе, в частности отсутствие влаги в почве и теплая зима. Борьба с короедом осложняется и из-за того, что на территории Черниговщины довольно много объектов природно-заповедного фонда. Если точнее – 286. Они занимают площадь в 200 тысяч гектаров. В этих зонах лесоводы во время обследований выявляют существенные островки усыхание деревьев, кое-где даже до 10 гектаров. Вот только сделать тут практически ничего не могут, потому что сейчас основной способ борьбы с вредителем – вырубка пораженной территории. А в заповедном фонде рубить нельзя, запрещает законодательство.

Поэтому, по мнению лесоводов, прежде всего нужно менять Санитарные правила в лесах Украины. А это уже прерогатива парламентариев. И когда в законодательном направлении произойдут изменения – неизвестно. Поэтому пока короед кайфует в комфортных условиях и перепрыгивает на непораженные сосны.

По официальной информации лесников, на Черниговщине больше всего страдают от короеда леса в госпредприятиях Черниговского района ГП «Черниговское лесное хозяйство», Репкинского района ГП «Добрянское лесное хозяйство» и Козелецкого района ГП «Остерское лесное хозяйство».

Вероятно, что у кого-то из читателей уже вкралась мысль, что в этой ситуации лесоводы только жалуются, жалуются на законодателей и ничего не делают. Все не совсем так. Ведь проходят специальные семинары, на которых ученые вместе с лесоводами ищут выхода из ситуации. Насколько он окажется действенным – покажет время.

Среди предложенных способов: обработка деревьев инсектицидами, расстановки феромонных ловушек и приманивание полезных для защиты лесных насаждений птиц. Также речь идет о создании лесных культур смешанного состава, когда рядом сажать лиственницу европейскую, сосну желтую, орех черный, клен, ясень и другие деревья.

По этому поводу ЧЕline проконсультировался с известным черниговским экологом Александром Карпенко. Вот только специалист считает, что вышеперечисленные способы борьбы с короедом, кроме вырубки, малоэффективны.

«Они полезны для научных исследований. И используют их, чтобы определить состояние популяции вредителя, ее возрастную структуру и этапы развития. По поводу борьбы с короедом в Чернигове было много совещаний, дискуссий и собраний вместе с лесоводами, в том числе и в областном совете. И в этом вопросе Белоруссия, Польша, Россия и Украина практикуют вырубки. Это худший способ, но самый действенный», – сообщил эколог.

А вот в странах Западной Европы, кажется, придерживаются противоположного мнения. Сейчас доступно много публикаций на эту тематику. Например, в Швеции борьба с короедом с 1978 года была дополнена феромонные ловушки. В 1978 г. их выставили 30 000 шт., в 1979-м – 316 880, в 1980-м – 336 720, в 1981-м – 335 448, в 1982-м – 119 564, с 1983 года эти работы приостановлены, поскольку популяция короеда снизилась до обычного уровня численности.

Других примеров тоже много, потому что вырубить и уничтожить все – легче всего. И пока оставим дискуссионная площадка ученым. А мы вернемся к началу публикации, когда общественный активист Сергей Гривко призывает жителей Области не быть равнодушными к судьбе лесов. Ибо, как известно, под общественным наблюдением и прицелом телекамер любая работа делается быстрее и качественнее. Поэтому активист призывает к действиям всю общину Черниговщины. В частности, просит людей быстро информировать лесхозы, районные, сельские и городские советы об обнаружении участки засохших деревьев и требовать быстрой реакции на эту проблему. Журналистов просит максимально освещать эту проблему, а депутатов всех уровней – проводить контроль лесных участков, подталкивать к действиям специализированные структуры и контролировать их.

Также возникла идея создать информационную сеть, куда смогут обращаться люди и сообщать о проблемах лесов в родных районах. После этого должна быть оперативная и адекватная реакция.

Правда, инициатива не имеет целью бесконечного придирки к лесоводов и замечаний. Акцент делается как раз на конструктивные замечания и взаимопонимание в решении насущных проблем.

magictr | 17.02.2018
https://despravda.com/iz-lesov-chernigovshhiny-mozhet-sovsem-ischeznut-sosna/96176

"Мы ведь работаем на будущее": как выращивают элитный лес в Гродно. ВИДЕО

Как вырастить первоклассный лес, не понаслышке знают гродненские лесоводы. На днях они собрали свежий урожай шишек с клонов второго поколения на сосновой лесосеменной плантации. Только в Гродненском лесхозе специально отведенных земель для получения семян востребованных пород деревьев с улучшенными наследственными качествами порядка 60 гектаров. А всего по области – свыше двухсот.Лесник Александр Бабко своеобразным сосновым парикмахером работает уже порядка 10 лет – подрезает кроны деревьев по кустарниковой модели. В подобной стрижке они нуждаются раз в 3-4 года. Так хвойная красавица становится ниже и пышнее. Следовательно, и поглощать лучи солнца для здорового роста будет лучше. Но самое главное, ради чего трудится бригада, собирать урожай шишек с такого карликового дерева не составляет труда.

– Если она идет вверх, значит, уже доступность хуже. А если ниже, то и доступность легче и все. Мы вначале их обрежем, а потом ребята обирают полностью шишки. Хорошо и очень просто, – рассказал телеканалу «Гродно Плюс» лесник Гродненского лесничества Александр Бабко.

Формировать крону дерева важно в холодный сезон - время, когда хвойное отдыхает. Одновременно заготавливают и лесосеменное сырье. В этом году бригаде Гродненского лесхоза удалось собрать почти 2 тонны шишек.

– Как правило, в зимний период сокодвижение остановлено. Если бы мы производили это в летний период, то деревья подвергались бы в большей степени болезням. А в зимний период дерево находится в состоянии покоя. Поэтому не так болезненно этот процесс происходит для деревьев, – говорит лесничий Гродненского лесничества Владимир Казакевич.

Готовый посадочный материал для гродненских лесосеменных плантаций выращивает Республиканский лесосеменной центр. Элитная сосна с улучшенными свойствами прививается к обыкновенной. А после того, как дерево станет плодоносить, селекционные семена с повышенной продуктивностью и устойчивостью к болезням собирают и направляют на переработку в цех Щучинского лесхоза. Там же хранятся в специальных холодильных камерах до 10 лет без потери свойств. На сегодня запас Гродненского лесхоза составляет 4 тонны. Его хватит на 5 лет.

– Потому что в отличие от сельского хозяйства, урожайность мы не можем проектировать и получать ежегодно. Один год мы можем получить семена. Второй год мы можем остаться совершенно без семян. Поэтому те годы, когда природа дарует нам шишки, мы максимально собираем их, заготавливаем, перерабатываем, – рассказывает ведущий инженер по лесовосстановлению Гродненского лесохозяйственного объединения Инга Вьюнова.Примечательно, что опыт создания плантаций 1 поколения начал использоваться еще в 80-ых годах прошлого века. Наступило время плантаций 2 поколения. Но это до сих пор эксперимент с долгосрочной перспективой. Ведь предсказать, какой будет результат через 100 лет, когда вырастет лес и возникнут новые промышленные условия, невозможно.

– Вот то, что мы делаем, мы своего результата не видим. Ведь лес растет 80-100 лет. Пользоваться будут наши внуки и правнуки. А мы только на будущее работаем, – поясняет главный лесничий Гродненского лесхоза Вячеслав Миськевич.

Урожай собран. Сеянцы в лесных питомниках будут к осени. А вот высадить молодые деревья в лес можно будет уже весной следующего года.

В 2017 году зафиксировали свыше 1300 случаев незаконной вырубки леса. ВИДЕО

Сотни незаконно вырубленных деревьев и ущерб государству на миллионы леев. По данным Государственной экологической инспекции, в прошлом году зафиксировано свыше 1300 случаев браконьерства.

"В 2017 году мы потребовали возмещения ущерба в размере примерно 5 миллионов леев, из которых возместили лишь половину", - cказал замглавы ГЭИ Вадим Стынгач.

Активизируются браконьеры в холодный период. Поэтому зимой страшенские лесничие вместе в полицейскими и экологическими инспекторами усиливают проверки национальных трасс. Чаще всего вырубают лес возле населенных пунктов. Недавно шесть деревьев срубили неподалеку от Ватры в пригороде Кишинева. Нарушителей привлекли к отвественности.

"Вот тут на видео видно, что деревьев нет, срубили все. Виновник добровольно компенсировал ущерб", - cообщил экологический инспектор Юлиан Коноваль.

Представители страшенского лесхоза говорят, что зимой интенсивнее патрулируют лесные массивы.

"Было 7 случаев незаконной вырубки деревьев, ущерб составил 123 тысячи леев", - рассказал глава лесничества Страшен Сергей Кихай.

Усилили контроль за национальными трассами. За последние месяцы у перевозчиков конфисковали более 30 складометров древесины без документов о происхождении.

"Полиция проводит расследования, работает с правонарушителями, доказывает, что спиленные деревья украдены. Пока не решат, древесину не возвращаем", - отметил сотрудник лесничества Страшен Георгий Ставер.

С начала зимы за незаконную вырубку деревьев оштрафовали более 300 человек .


Представники “Національних дружин” зі зброєю вийшли захищати ліс у Микуличині. Громада їх затримала.За цією статтею "дружинникам" передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Вчора у селі Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області місцева громада затримала 12 молодих осіб в камуфляжній формі з написами "Національні дружини".

"Національні дружини" приїхали у село зі зброєю. Кажуть: захищати ліс від вирубки, інформують "Вікна" з посиланням на Курс.

Депутат облради Андрій Марійчин повідомив у соцмережі:

"Кажуть, що приїхали ліс охороняти, – розповів Марійчин. – Зібралось десь біля 200 небайдужих місцевих людей, ситуація була дуже накалена, мало що не дійшло до побоїща. В кінцевому результаті поліція їх затримала, вилучила зброю, поїхали у відділ".

Інспектор Сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк, повідомлення до поліції поступило вчора близько 17:15 від жителів Микуличина про те, що в лісовому масиві невідомі люди зі зброєю в камуфляжній формі з емблемами "Національні дружини" чинили конфлікт з місцевими жителями, які заблокували їм виїзд. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група.

Виявилося, що 12 осіб приїхали з Івано-Франківська, Києва та Харківської області з вогнепальною зброєю на двох транспортних засобах. Вони пояснили правоохоронцям, що приїхали на Яремчанщину для того, щоб виявляти та перевіряти незаконну рубку та вивіз лісу. Тетяна Іванюк пише:

"Фактично вони, як "Національні дружини", не мають права такого робити. Якби вони виявили такий факт, вони би мали повідомити правоохоронців, які мали би виїхати на місце події і задокументувати факт. А вони це робили самостійно".

У "дружинників" вилучили чотири гладкоствольні, дві вогнепальні одиниці зброї та один пістолет з резиновими кулями. Поліція їх опитала та відпустила. Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 ч. 1 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі проводяться слідчі дії, опитування близько сотні свідків.

Дата публікації: 2018.02.17