середа, 3 травня 2017 р.

О внесении изменения в примечания схемы должностных окладов на должностях государственной службы по группам оплаты труда с учетом юрисдикции государственных органов в 2017 году (неофициальный текст)

Проект (неофіційний текст) 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від ___ ____________ 2017 р. N ___ 

Київ

Про внесення зміни до приміток схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до приміток схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 9, ст. 284, N 16, ст. 468), такі зміни:

у пункті 3 цифру "5" замінити цифрою "3";

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, підвищуються на 20 відсотків.".

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

0 коммент.:

Дописати коментар