вівторок, 6 червня 2017 р.

Пропонуємо створити Мінлось

Рогатих мешканцiв лiсу слiд термiново рятувати -- вважають фахiвцi


У Мiнприроди вирiшили поповнити Червону книгу ще одними тваринами -- лосями. Цих рогачiв останнiм часом безжально вбивали браконьєри. Але законне полювання на них нинi теж дозволено.

Чи дiйсно над лосями нависла небезпека? I чи таки треба їх робити "червонокнижними"? Про це газета Експрес говорить з вiдомим природоохоронцем Володимиром Борейком, директором Київського еколого-культурного центру.

-- Володимире Євгеновичу, скiльки нинi лосiв є в Українi? I невже цi копитнi на межi винищення?

-- У 1991 роцi в Українi офiцiйно налiчувалося 14 796 лосiв. А в 2006-му -- вже 4396. При цьому в Запорiзькiй, Миколаївськiй, Херсонськiй, Iвано-Франкiвськiй, Закарпатськiй, Чернiвецькiй областях та Криму лосi зникли взагалi!

Держлiсагентство стверджує, що на початок 2016 року в Українi налiчувалося 6616 лосiв. Разом iз тим, на думку деяких авторитетних експертiв, у цей час в Українi залишилося тiльки одна-двi тисячi лосiв. Для порiвняння: у 2015 роцi в Польщi налiчувалося 28 тисяч лосiв. А в Бiлорусi в 2014 роцi -- 30 -- 40 тисяч! I це при тому, що територiї цих сусiднiх держав набагато меншi за Україну.

-- Що ж стало причиною такого катастрофiчного зниження популяцiї соханiв в Українi?

-- Незважаючи на скорочення чисельностi лося, Держлiсагентство щороку збiльшує квоти на його вiдстрiл. У сезон полювання 2014 -- 2015 рокiв було видано 193 лiцензiї на вiдстрiл лося. В 2015 -- 2016 -- уже 237 бланкiв. А в 2016 -- 2017 -- 301 бланк. Але на одну лiцензiю мисливцi, як правило, вiдстрiлюють два-три лосi. Тож, примiром, 237 лiцензiй -- це реально вiдстрiлянi близько 600 лосiв. А якщо взяти до уваги той факт, що не всiх пiдранкiв мисливцi добирають, то чисельнiсть убитих лосiв на тi-таки 237 лiцензiй 700 -- 800 особин.

Iнша причина скорочення чисельної цих тварин -- розмах браконьєрства. В 2010 -- 2016 роках браконьєрськi випадки вiдстрiлу лося в Українi були в нацiональних парках -- Iчнянському та Прип'ять-Стохiд. А також на Житомирщинi, Чернiгiвщинi i Черкащинi. Масштаби незаконного полювання вражають. За деякими оцiнками, браконьєри вiдстрiлюють щороку в три-чотири рази бiльше лосiв, анiж мисливцi пiд час законного полювання.

-- То як вберегти лосiв вiд знищення?

-- Можна подивитися на досвiд полякiв. У 2001 роцi Польща ввела безстроковий мораторiй на вiдстрiл лося, заборонивши полювання на нього наказом мiнiстра охорони природи. А в 2009 роцi польськi зоологи провели дослiдження впливу мораторiю на вiдстрiл лося. Результати перевершили всi очiкування. Якщо в 2001-му в наших сусiдiв налiчувалося близько 2000 голiв лося, то в 2009 роцi -- 7500. Тобто за 8 рокiв чисельнiсть, завдяки заборонi полювання, збiльшилася бiльш нiж у три рази!

Тому, на мiй погляд, єдиний спосiб захистити лося вiд винищення в Українi -- занести його до Червоної книги. Туди, де пiд надiйною охороною вже перебувають його сусiди по лiсу -- ведмiдь, зубр i рись.

Сергiй БОВКУН

вівторок, 6 червня 2017, 15:24

0 коммент.:

Дописати коментар