субота, 24 червня 2017 р.

Проект технічної допомоги «Сприяння реформі лісового сектора в Україні» за підтримки Програми Лісів (PROFOR) Світового банку


Проект технічної допомоги «Сприяння реформі лісового сектора в Україні» за підтримки Програми Лісів (PROFOR) 1 Світового банку є продовженням програми «Правозастосування і управління в лісовому секторі» (ENPI Forest Law Enforcement and Governance Program – FLEG) 2 , яка стала першою відкритою інформаційною і дискусійною платформою для обговорення важливих питань лісового сектора різними зацікавленими сторонами. Після Революції Гідності діяльність в рамках FLEG привернула увагу Уряду стосовно впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції.

Метою проекту є підтримка формування поінформованої спільноти і стимулювання широкого публічного обговорення щодо реформування лісового сектора в Україні. Проект надає експертну підтримку процесам прийняття рішень у лісовому секторі, включаючи рішення щодо бачення суті реформування сектору, а також експертну оцінку важливих законодавчих змін у ширшому контексті реформ в Україні і сприятиме формуванню експертної і суспільної позиції стосовно програми реформування лісового сектору. Проект впроваджується Світовим банком в Україні.

Основним клієнтом проекту є Верховна Рада України. Цільові аудиторії включають:
 • Кабінет Міністрів України
 • Мінагрополітики
 • Державне агентство лісових ресурсів
 • Мінприроди
 • Обласні та місцеві органи влади
 • Експертні групи, зацікавлені у питаннях лісового сектору
 • Представники (асоціації) бізнесу
 • Профспілки лісового сектору
 • Неурядові організації (НУО)
 • Засоби масової інформації

Тривалість першої фази проекту: березень 2017 – березень 2018 року. Роботу другої фази проекту буде заплановано в залежності від результатів роботи в першій фазі.Завдання :

 • Огляд сучасного (на 2016 рік) стану лісового сектору (статистичні дані щодо рубок, видового складу дерев, ключові моделі споживання деревини, аналіз імпорту/експорту, тощо).
 • Експертна підтримка у розробці інституційних моделей реформування лісового сектору і бачення їх реалізації на практиці.
 • Експертна оцінка проектів законодавства і підготовка рекомендацій щодо покращення лісового законодавства в ширшому контексті (а) земельної реформи та децентралізації; та (б) вимог щодо ефективного управління лісами (удосконалення регуляторної бази/правил щодо рубок, торгівлі деревиною, лісовідновлення та захисту лісів).
 • Формування і підтримка діяльності інформаційних і дискусійних платформ щодо ключових питань лісового сектору.


Очікувані результати :

 • Державні органи та інші зацікавлені сторони отримають оновлену інформацію щодо сучасного стану і динаміки лісового сектору і матимуть спільне розуміння/бачення його проблем.
 • Політичне керівництво є поінформованим щодо потенційних ризиків і переваг, пов’язаних з реформою лісового сектору і свідомі поглядів ключових зацікавлених сторін щодо різних сценаріїв інституційної реформи.
 • Питання щодо лісових земель взято до уваги у ширшому контексті земельної реформи і децентралізації. Прийняття рішень у лісовому секторі стосовно можливих інституційних змін, політичних і економічних ініціатив/змін, та окремі законодавчі ініціативи підтримано через механізм вчасного фахового обговорення.
 • Iнформаційні і дискусійні платформи утворено і вони функціонують. Лісовій сектор є більш прозорим і інтереси зацікавлених сторін враховано у прийнятті рішень.
Контакти :
Ендрю Мітчел, керівник проекту, старший спеціаліст з питань лісового сектору, Світовий банк,amitchell3@worldbank.org

Оксана Коваленко, координатор проекту, консультант, Представництво Світового банку в Україні, +38 044 490 66 71, 067 506 18 58 okovalenko1@worldbank.org


1 Програма лісів (Program on Forests – PROFOR) є багатостороннім партнерством, яке підтримує створення і поширення інноваційних підходів задля «стійких лісів для всіх». За більш детальною інформацією відвідайте сторінку http://www.profor.info/ .


2 Програма FLEG II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії Європейського інструменту сусідства й партнерства – 2» фінансується Європейським Союзом і впроваджується Світовим банком у партнерстві з Всесвітнім фондом природи (WWF) та Міжнародним союзом охорони природи (МСОП/IUCN) в семи країнах-учасницях Європейського інструменту сусідства й партнерства: Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні та Росії. В Україні діяльність програми зосереджувалась на чотирьох основних напрямках: і) підтримка діалогу з питань лісової політики; іі) оцінка й вдосконалення правозастосування й управління в лісовому секторі, вдосконалення лісового законодавства; ііі) розробка та вдосконалення практичних заходів щодо забезпечення багатоцільового й сталого управління лісами; іv) сприяння більшій прозорості лісового сектору шляхом підвищення рівня суспільної обізнаності, поширення знань та освіти.

https://www.lisportal.org.ua/about-profor-program/
0 коммент.:

Дописати коментар