11 квітня 2015

Щодо реалізації проекту ФАО «Консолідація лісової політики України»

Взято із сайту нашого Лісового МіхЮра  (Михайла Юрійовича). Джерело інформації - явно Кріт (свій серед чужих, чужий серед своїх).

http://www.lesovod.org.ua/node/24160

А взагалі мені цікаво дивитися, як ФЛЕГ і ФАО міряються довжиною, у кого більше там в закромах заховане багатство. Першим прорвало МіхЮра, за що йому Респект та Уважуха

***

Щодо реалізації проекту ФАО «Консолідація лісової політики України»

Фактично реалізація розпочалась у вересні 2013 року у зв’язку із затримкою документів ФАО. Проект розрахований на 18 місяців, але у зв’язку із затримкою на початку та відміною ФАО суспільних заходів до стабілізації політичної ситуації в Україні у 2014 році, раніше визначений термін виконання проекту продовжений.

Складові проекту:

 1. Організація роботи діалогу між різними зацікавленими сторонами з метою обговорення проблем лісів та лісового господарства України та організація міжсекторальної робочої групи.
 2. Розробка концептуальної дорожньої карти розвитку лісового сектору України на основі оцінки заходів лісової політики, її пріоритетів та перспектив.
 3. Розробка стратегії роботи з громадськістю в лісовому господарстві.
 4. Розробка стратегії лісорозведення/лісовідновлення, що серед іншого буде включати створення охоронних плантацій, плантацій для отримання сировини для потреб біоенергетики та створення лісів на приватних землях.
 5. Рекомендації стосовно покращення системи звітності та надання статистичної інформації у тому числі за вимогою міжнародних організацій.

Заходи Проекту. що виконані станом на 01.04.2015:

 • Визначений склад наглядової ради проекту та проведено перше засідання наглядової ради проекту.
 • Узгоджено календарний план робіт.
 • Узгоджені кандидатури національних та міжнародних експертів.
 • Проведено чотири діалоги з громадськістю та чотири засідання міжвідомчої робочої групи.
 • У березні 2015 року узгоджене технічне завдання для міжнародного консультанта на проведення консультацій з реформування лісового господарства України. В ході роботи міжнародного консультанта передбачається надання обгрунтованих пропозицій щодо:
o визначення функцій та статусу центрального державного органу управління лісовим господарством, державної лісової компанії (форма власності державна, організаційна форма корпорація), проектних, наукових та інших установ лісогосподарської галузі.

o рекомендації стосовно регіональної та локальної структури управління лісової компанії; оптимальної чисельності персоналу на регіональному та локальному рівнях з описом їх функціональних обов'язків; опису можливих додаткових напрямків діяльності компанії та джерел фінансування лісогосподарської діяльності в існуючому законодавчому полі.

На даний час ФАО ведуться активні пошуки експерти.

Підготовлені
 • аналіз сучасної лісової політики України.
 • проект стратегії роботи з громадськістю. Остаточна версія буде допрацьована у відповідності із основними положення дорожньої карти.
 • проект дорожньої карти лісового господарства. Проект документу був обговорений в рамках засідання міжвідомчої робочої групи та діалогу з громадськістю.
Доопрацьована версія дорожньої карти га план робіт до неї на даний час погоджується підрозділами Держлісагентства після чого буде переданий на розгляд Мінагрополітики.

 • аналіз стану статистичної звітності у лісовому господарстві.
 • аналіз заходів з лісорозведення/лісовідновлення в Україні та стратегія лісорозведення в Україні. Обидва документи обговорені в ході засідання міжвідомчої робочої групи та діалогу з громадськістю. На даний час документи знаходяться на рецензії міжнародних консультантів проекту.
Список звітів проекту ФАО

 • Аналіз економічних аспектів ведення лісового господарства в Україні С.В.Зібцев Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Аналіз основних проблем лісового господарства України та імовірні шляхи їх вирішення Г.В.Бондарук Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Власність на ліси України та основні засади користування лісами В.Ф.Сторожук Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Аналіз міжвідомчої взаємодії у лісовому господарстві В.Ф.Сторожук Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в У країні
 • Аналіз інституційної структури лісового господарства В.Ф.Сторожук Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Аналіз нормативно-законодавчої бази щодо лісів та лісового господарства В.Ф.Сторожук Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Міжнародна співпраця в галузі лісового господарства Г.В.Бондарук Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Гендерні аспекти розвитку лісового сектору в Україні М.Колодій Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Наукова підтримка лісового господарства Г.В.Бондарук Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Сучасні стратегічні напрямки розвитку лісового господарства України Г.В.Бондарук Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Основні риси постачання та споживання деревини та продукції з 1 неї С.В.Зібцев Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в У країні
 • Аналіз стану лісової освіти в Україні С.В.Зібцев Частина звіту по аналізу сучасного стану лісової політики в Україні
 • Аналіз заходів з лісорозведення/лісовідновлення в Україні та стратегія лісорозведення в Україні М.М. Ведмідь Аналітичний звіт
 • Стратегія лісорозведення в Україні М.М.Ведмідь Стратегія
 • Аналіз інформації потрібної для міжнародної звітності, але яка на даний час не збирається або яку важко отримати Г.В.Бондарук Аналітичний звіт
 • Перший проект стратегії роботи з громадськістю О.Власова Проект стратегії
 • Звіти щодо проведених заходів (1-2 липня 2014, 17-18 вересня 2014, 2 грудня 2014 та 17 березня 2015) І.Ф.Букша Звіти

0 коммент.:

Дописати коментар