11 квітня 2015

Концепція створення платформи для розробки та імплементації реформ в лісовій галузі

Концепція створення платформи для розробки  та імплементації реформ в лісовій галузі
6 квітня в приміщенні Держлісагентства відбулося установче нараду Робочої групи з питань реформування лісового господарства. Нараду відкрив ІО Голови Держлісагентства Віталій Атаманчук. З концепцією створення організаційної структури Платформи, напрямами і завданнями її діяльності виступив радник Міністра аграрної політики та продовольства України Олександр Григорович. У своєму виступі він, зокрема, зазначив:"Сьогодні лісова галузь України потребує повного перезавантаження. Відсутність системи контролю і догляду за лісовою мережею призвела до погіршення структури, якості і стану лісів країни. Численні корупційні ризики в лісовому законодавстві зумовили високий рівень корумпованості лісового сектору. Корупційні схеми торгівлі лісом стають на перешкоді розвитку підприємств, задіяних у лісовій промисловості, про що також свідчить зростання експорту необробленої деревини на фоні падіння обсягів внутрішнього виробництва лісопромислового сектору України. 

Серед внутрішніх проблем галузі також маємо: незаконні рубки лісу, відсутність прозорого механізму продажу деревини, недостатній розвиток галузевої інфраструктури, зокрема нерозвинута мережа лісових доріг, особливо в Українських Карпатах, недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, і як наслідок, низьку інвестиційну привабливість галузі.

Все це говорить про те, що існуюча система управління і ведення лісового господарства не є ефективною і потребує негайного реформування та приведення всіх механізмів функціонування до європейських стандартів. Наразі ведеться активна робота з імплементації точкових змін та розробки стратегії реформування галузі. Проте робота ведеться розрізнено, одразу кількома експертними групами, які практично дублюють одна одну. Одночасно з тим, представники центрального органу влади, що має формувати та реалізовувати політику в лісовій галузі – Державного агентства лісових ресурсів України – залишились поза увагою та роботою експертних груп.

З метою консолідації зусиль та розробки ЄДИНОЇ комплексної ДЕРЖАВНОЇпрограми реформування галузі вбачається за доцільне створити експертну платформу при Державному агентстві лісових ресурсів, яка стане своєрідними майданчиком для активної роботи над розробкою та імплементацією системних реформ в лісовому господарстві".

Організаційна структура Платформи


До складу експертних груп мають увійти: фахівці Держлісагентства, керівники ОУЛМГ, залучені експерти тощо.

Організація роботи Платформи

  • Загальні засідання учасників Платформи відбуваються 2 рази на місяць.
  • Засідання експертних груп відбуваються не рідше ніж 1 раз на тиждень.
  • План роботи кожної групи затверджується Координаційною Радою.
  • Звіт про напрацювання та розроблені матеріали надсилаються всім учасникам Платформи мінімум за 1 робочий день до проведення Загального засідання.
  • Відповідальність за роботу кожної групи несе Керівник групи.

Координаційна рада:

В ході роботи наради були створені:

Група адміністративно-правового реформування, керівники групи Романовський В.Ф., та Воронюк В.В.

Група фінансово-економічного реформування, керівник групи Бондарь Анатолій Омелянович

Група з реформування мисливського господарства, керівник групи Шеремет Іван Миколайович

В ході наради виступили багато учасників наради зі своїм баченням реформи лісової галузі та конкретними пропозиціями.
На жаль початок наради не обійшлося без взаємної пікіровки учасників наради. Після того як Олександр Григорович закликав атакувати існуючі проблеми в галузі, а не один одного, пристрасті трохи вщухли і далі робота протікала в робочому руслі.

Друга частина роботи наради пройшла за створеним робочим групам, де намітили кнкретние найближчі завдання і дату наступної зустрічі. Особливо було відзначено, що вся робота організаційної структури платформи повинна мати відкриту форму, висвітлюватися і обговорюватися в органах ЗМІ. Склад створених робочих груп є відкритим і при необхідності може поповнюватися необхідними спеціалістами та експертами.

Валерій Подкоритов,// учасник наради

0 коммент.:

Дописати коментар