16 травня 2015

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 253

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 травня 2015 р. № 274
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 253Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, і Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 253 (Офіційний вісник України, 2007 p., № 14, ст. 512; 2008 p., № 15, ст. 366; 2010 p., № 43, ст. 1405; 2011 p., № 10, ст. 459, № 71, ст. 2684; 2013 р., № 11, ст. 420), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                       А. ЯЦЕНЮК

Інд. 22ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 травня 2015 р. № 274

ЗМІНИ,
 що вносяться до порядків, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 лютого 2007 р. № 253

1. У Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слово “Держлісагентству” замінити словом “Мінагрополітики”;

в абзаці другому слово “Держлісагентство” замінити словом “Мінагрополітики”;

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: “Відповідальним виконавцем зазначеної програми є Держлісагентство.”;

2) абзац дев’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

“роботи, пов’язані з оформленням речових прав на земельні ділянки.”;

3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

“Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.”;

4) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.”;

5) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства, підприємства та установи подають щокварталу до 5 числа наступного місяця Держлісагентству інформацію про виконання плану заходів за формою, встановленою Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.

Держлісагентство подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінагрополітики зведену інформацію про виконання плану заходів за формою, встановленою Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.

Мінагрополітики подає до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Мінфіну інформацію про виконання зведеного плану заходів та до 10 лютого наступного року інформацію за підсумками річної діяльності.”;

6) пункт 3 додатка до Порядку викласти в такій редакції:

“3. Роботи, пов’язані з оформленням речових прав на земельні ділянки.”.

2. У Порядку використання коштів державного бюджету, що виділяються для створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слово “Держлісагентству” замінити словом “Мінагрополітики”;

в абзаці другому слово “Держлісагентство” замінити словом “Мінагрополітики”;

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: “Відповідальним виконавцем зазначеної програми є Держлісагентство.”;

2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

“Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.”;

3) пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

“9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

10. Орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства, підприємства та установи подають щокварталу до 5 числа наступного місяця Держлісагентству інформацію про виконання плану заходів за формою, встановленою Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.

Держлісагентство подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінагрополітики зведену інформацію про виконання плану заходів за формою, встановленою Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.

Мінагрополітики подає до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Мінфіну інформацію про виконання зведеного плану заходів та до 10 лютого наступного року інформацію за підсумками річної діяльності.”.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248161647

0 коммент.:

Дописати коментар