21 листопада 2015

Виконання Мінагрополітики Програми діяльності Кабінету Міністрів України

http://program.kmu.gov.ua/organization/1

Сайт program.kmu.gov.ua - це електронних звіт, в якому у режимі реального часу кожне міністерство публікує дані про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.


Для кожного міністерства створена окрема рубрика, де перелічені всі завдання, які має виконати міністерство. По кожному з них є певний перелік етапів виконання, які щоденно мають вноситися на сайт в процесі роботи над завданням.

Кожен громадянин може спостерігати за темпами реалізації кожного з нормативних актів: чи розпочата розробка акту, чи проходить громадське обговорення, чи внесено акт на розгляд Кабінету Міністрів тощо.

По кожному з завдань Програми встановлена конкретна дата виконання, на яку потрібно зауважити, оцінюючи діяльність міністерств. У випадку, якщо Кабінетом Міністрів приймається рішення про перенесення дати виконання, чи про відміну або внесення додаткового завдання якомусь з міністерств – дані на сайті будуть змінюватись.

Сайт є відображенням постійного процесу роботи над виконанням Програми діяльності Кабінету Міністрів.

Для зручності аналізу на сайті є рубрика «Iнфографіка», в якій є три типи діаграм:

арифметичний результат виконання програми кожним міністерством (порівняння кількості виконаних з кількістю ще не виконаних завдань)

статус виконання завдань – по яких завданнях вже розпочато виконання (термін роботи над проектом закону, наприклад, може складати декілька місяців), які завдання виконані, по яких прострочено строк виконання, та по яких робота ще не розпочата

а також статус виконання розділів Програми: оборонна, соціальна, міжнародна, економічна та ін. політики Уряду.

Опрацювання питання доцільності введення експортного мита на необроблену деревину та у разі необхідності підготовка відповідного проекту закону
30/3/2015
виконано

28/08/2015
Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” (щодо мораторію на експорт лісо-та пиломатеріалів у необробленому вигляді) реєстр. № 1362. Законом запроваджується мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів товщиною понад 70 мм та вологістю більш як 22 відсотки строком на 10 років. Закон підписано Президентом України 07.07.2015. Враховуючи викладене просимо зняти з контролю цей захід
виконано
Розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо врегулювання питання забезпечення державних установ ветеринарної медицини бланками ветеринарних документів, які видаються для реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема шляхом їх друку на бланках компетентного органу, та створення можливості їх виготовлення із застосуванням комп’ютерної техніки
31/3/2015
виконано

12/05/2015
Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 року № 288 “Про затвердження правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до обліку”, зареєстрований в Мін'юсті від 03.10.2014 №1202/25979
виконано

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку аграрного сектору на період до 2020 року
30/4/2015
виконано

02/11/2015
Мінагрополітики України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору на період до 2020 року». Проект розпорядження погоджено з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Отримано висновок від Мін'юсту (лист від 24.09.2015 № 22415-0-26-15/83). Готуються матеріали для подання на розгляд Кабінету Міністрів України.
виконано

02/11/2015
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору на період до 2020 року». Готуються документи для подання на розгляд Кабінету Міністрів України.
виконано

02/11/2015
Мінагрополітики України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору на період до 2020 року». Проект розпорядження погоджено з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади та листом від 27.10.2015 № 37-11-1-6/17673 направлено на розгляд Кабінетові Міністрів України.
виконано

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України стосовно прозорих механізмів набуття права оренди землі
29/5/2015
виконано

11/09/2015
Мінагрополітики України підтримало проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» (реєстр. № 2279 від 03.03.2015), внесеного на розгляд Верховної Ради України, про що листом поінформувало Кабінет Міністрів України. Дорученням Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 № 23229/1/1-15 визнано доцільність доопрацювання Мінагрополітики України порушеного питання разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Мінагрополітики України листом звернулося до Мінрегіону, Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мін’юсту з пропозицією висловити свою позицію щодо вищезазначеного проекту Закону України. Законопроект підтримано Мінрегіон разом з Держгеокадастром та Мінекономрозвитку України.
виконано

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про державну підтримку сільського господарства” (нова редакція) щодо доповнення заходів державного регулювання внутрішнього продовольчого ринку та визначення чіткого набору індикаторів, які дадуть змогу проводити моніторинг стану продовольчої безпеки країни
29/5/2015
виконано

02/11/2015
Проект Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (нова редакція) поданий на розгляд Кабінету Міністрів України (лист від 07.08.2015 № 37-11-2-6/13476) та схвалений 07.09.2015 на Урядовому комітеті з питань економічного розвитку та європейської інтеграції. На виконання абзацу 2 пункту 5 протоколу наради від 19 жовтня 2015 року під головуванням Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка "Про нові підходи до державної підтримки агропромислового комплексу в умовах переходу на загальну систему оподаткування податком на додану вартість" (доручення Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 42899/0/1-15) Мінагрополітики України 27.10.2015 проведено нараду із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Готуються матеріали для направлення відповідного законопроекту на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
виконано
16/09/2015
Проект Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (нова редакція) поданий на розгляд Кабінету Міністрів України
виконано
11/09/2015
супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
заплановано
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції розвитку сільських територій
30/5/2015
виконано


25/09/2015
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» направлено на розгляд Кабінету Міністрів України (лист від 13.08.2015 № 37-18-4-6/13754). Схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України (21.09.2015).
виконано
11/09/2015
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» направлено на розгляд Кабінету Міністрів України
виконано

Внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин ОЕСР, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, в частині приведення його у відповідність з вимогами Схем ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, яке має обіг у міжнародній торгівлі
31/5/2015
виконано

28/08/2015
Прийнято наказ Мінагрополітики України від 18.06.2015 р. № 224 «Про внесення змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2015 року №764/27209. Враховуючи викладене просимо зняти з контролю цей захід
виконано
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Програми розвитку аграрного сектору на період до 2020 року
30/6/2015
виконується

28/08/2015
Розробляється проект Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року. На розгляд Кабінету Міністрів України буде подано у чотирьохмісячний термін після схвалення Урядом Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року).
виконується

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до статутів ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” та ПАТ “Аграрний фонд”
30/6/2015
виконано

02/11/2015
Мінагрополітики України затверджено наказ від 13.07.2015 № 279 «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», який погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та направлено на розгляд Кабінетові Міністрів України (лист від 22.10.2015 № 37-27-3-6/17350).
виконано
25/09/2015
Мінагрополітики України затверджено наказ від 13.07.2015 № 279 «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», який погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та направлено для отримання висновку до Мін’юсту.
виконано
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання відносин, які виникають під час обігу аграрних розписок (за результатами реалізації пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок), зокрема: примусового виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних розписках; змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” з метою визначення розміру плати за нотаріальне посвідчення аграрних розписок та інших дій з ними (за аналогією до нотаріальних посвідчень договорів застави)
31/7/2015
виконано

25/09/2015
Пункт містить два завдання, тому даний захід Плану дій Уряду може вважатися виконаним лише в разі виконання двох завдань: 1) питання визначення розміру плати за нотаріальне посвідчення аграрних розписок – через внесення змін до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Мінфіну України від 07.07.2012 № 811. Особливість – за даним заходом Мінагрополітики є Головним виконавцем, проте зміни вносяться до нормативно-правового акту Мінфіну. Мінагрополітики України листом від 29.05.2015 № 37-49-10/8487 погоджено розроблений Мінфіном України відповідний проект наказу; 2) питання примусового виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних розписках буде врегульовано в Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Мін’юсту України від 02.04.2012 № 512/5, зареєстрованим в Мін’юсті України 02.04.2012 за № 489/20802). Особливість – за даним заходом Мінагрополітики є Головним виконавцем, проте зміни вносяться до нормативно-правового акту Мінюсту. Мінагрополітики України листом від 07.08.2015 № 37-11-3-10/13482 направлено до Мін’юсту України відповідні зміни до проекту наказу, який за оперативною інформацією станом на 24.09.2015 знаходиться на підписі у Міністра юстиції України П. Петренка.
виконано

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» направлено на розгляд Кабінету Міністрів України (лист від 13.08.2015 № 37-18-4-6/13754). Схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України (21.09.2015).
30/8/2015
виконано

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про локальні аграрні ринки
31/8/2015
виконується

02/11/2015
Проект Закону України «Про локальні агроподовольчі ринки» листом Мінагрополітики України від 07.08.2015 № 37-11-1-9/13474 направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. У зв’язку із отриманням зауважень від заінтересованих ЦОВВ та необхідністю приведення законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу в частині здійснення державного контролю за безпечністю харчових продуктів, що вимагає додаткового часу, Мінагрополітики України звернулося до проханням до Мінекономрозвитку України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213 в частині перенесення терміну виконання зазначеного заходу до 01.07.2016 року.
виконується
02/10/2015
1. Листом від 25.09.2015 № 37-21-4-7/15932 наказ Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» направлено до Нацкомфінпослуг для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації Листом від 25.09.2015 № 37-21-4-7/15932 наказ Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» направлено до Нацкомфінпослуг для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації/ 2. Нацкомфінпослуг спільно з Мінагрополітики України підготовлено проекти розпорядження/наказ «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування», який в даний час знаходиться на опрацюванні.
виконується
11/09/2015
Супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
заплановано
28/08/2015
Проект Закону України «Про локальні агроподовольчі ринки» направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
виконується

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо розподілу функцій держави у сфері лісового господарства (щодо виконання функцій формування політики та господарських функцій різними органами влади)
31/8/2015
виконується

02/11/2015
Розроблено проект Концепції реформування лісового і мисливського господарства України, яка на сьогодні пройшла громадське обговорення. Узагальнено пропозиції надані під час громадського обговорення та наразі розробляється проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії збалансованого розвитку лісового та мисливського господарства України на період до 2020 року». Разом з тим, Мінагрополітики України опрацьовуються зміни до Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 521, (щодо виконання функцій формування політики та господарських функцій різними органами влади у сфері лісового господарства). Враховуючи те, що виконання даного заходу потребує додаткового часу Мінагрополітики України звернулося до Мінекономрозвитку з проханням щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213 в частині перенесення строку виконання зазначеного заходу до 30.12.2015 року.
виконується
28/08/2015
Розроблено проект Концепції реформування лісового і мисливського господарства України, яка на сьогодні пройшла громадське обговорення. Узагальнено пропозиції надані під час громадського обговорення та наразі розробляється проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії збалансованого розвитку лісового та мисливського господарства України на період до 2020 року». Разом з тим, Мінагрополітики України опрацьовуються зміни до Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 521, (щодо виконання функцій формування політики та господарських функцій різними органами влади у сфері лісового господарства).
виконується
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)
30/9/2015
виконується

06/10/2015
Мінагрополітики України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення». Проект Закону погодження з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади, окрім ДРС та Держгеокадастром. Листом від 11.09.2015 № 37-13-5-10/15252 направлено до Мін’юсту для проведення правової експертизи. Також Мінагрополітики України направило листи до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку з відповідним обгрунтуванням щодо перенесення терміну виконання зазначеного заходу до 30 листопада (від 24.09.2015 № 37-13-5-6/15856, від 11.09.2015 № 37-11-1-9/15308).
виконується
11/09/2015
супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
заплановано

Підготовка та схвалення проектів актів щодо здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
30/9/2015
виконано

02/11/2015
Затверджено наказ Мінагрополітики України від 24.09.2015 № 374 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 р. за № 1235/27680).
виконано
16/10/2015
Мінагрополітики України розробило проект наказу «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» та направило до Нацкомфінпослуг з метою подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації (лист від 25.09.2015 № 37-21-4-7/15932).
виконано
Підготовка та схвалення проектів актів щодо здійснення страхування майбутнього врожаю соняшника з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
30/9/2015
виконано

02/11/2015
Затверджено наказ Мінагрополітики України від 24.09.2015 № 371 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 р. за № 1242/27687).
виконано
16/10/2015
Листом від 25.09.2015 № 37-21-4-7/15932 наказ Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» направлено до Нацкомфінпослуг для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
виконано

Розроблення та проведення громадського обговорення проекту Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі
30/9/2015
виконано

02/11/2015
Наказом Мінагрополітики України від 12.05.2015 № 184 створено Робочу групу з розробки Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі. 16.07.2015 року відбулось засідання Робочої групи. Наразі проект доопрацьовується, після чого буде винесений на громадське обговорення.
виконано
05/10/2015
Міністерство аграрної політики та продовольства України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі” (далі – проект Концепції) та надіслано 15.09.2015 на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади, про що інформованим листом Мінагрополітики від 22.09.2015 № 37-18-3-6/15692 повідомлено Кабінет Міністрів України. Також, з метою забезпечення громадського обговорення проект Концепції розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України в розділі «Міністерство/Організаційна структура Міністерства аграрної політики та продовольства України/Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі/Інформаційні повідомлення».
виконано
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину” (щодо зменшення розміру вивізного мита на живу худобу з 15 до 3 відсотків)
15/10/2015
виконано

09/11/2015
Мінагрополітики України розроблено проект Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину”. який погоджено з усіма заінтересованими ЦОВВ, та листом від 05.11.2015 № 37-14-2-6/18258 направлено на розгляд Кабінетові Міністрів України.
виконано
02/11/2015
Мінагрополітики України розроблено проект Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину”, який погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Готуються матеріали для подання на розгляд Кабінетові Міністрів України.
виконується
25/09/2015
Мінагрополітики України розроблено проект Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину” та направлено на погодження до заінтересованих ЦОВВ.
виконується
11/09/2015
Супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
заплановано

Супроводження проекту Закону України “Про державний матеріальний резерв” у Верховній Раді України
31/10/2015
заплановано

Проведення аналізу стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб
30/11/2015
виконано


02/11/2015
Проводиться аналіз лабораторій, які акредитовані для проведення контролю генетично модифікованих організмів в системі Держветфітослужби. В системі Держветфітослужби такі дослідження проводять два інститути в містах Києві та Львові і 3 регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини – Полтавська, Черкаська, Івано-Франківська та Харківський філіал ДНДІЛДВСЕ. Всі зазначені лабораторії акредитовані у відповідності до ISO IES 17025 та мають співробітників, що пройшли відповідну підготовку по виявленню ГМО. В поточному році планується запуск лабораторій з визначення ГМО в: Дніпропетровській, Київській, Вінницькій та Хмельницькій регіональних державних лабораторіях ветеринарної медицини
виконано
02/10/2015
Мінагрополітики України провело аналіз стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб. Листами від 25.09.2015 № 37-13-1-6/15978 та №37-13-1-9/15977 направлено відповідь Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку України
виконано
01/10/2015
Мінагрополітики України провело аналіз стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб. Листами від 25.09.2015 № 37-13-1-6/15978 та №37-13-1-9/15977 направлено відповідь Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку України.
виконано

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
30/11/2015
виконано

02/11/2015
Держгеокадастром підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення». Мінагрополітики України погодило його без зауважень. Зазначений проект постанови знаходиться на погодженні у центральних органів виконавчої влади
виконано

06/10/2015
Мінагрополітик погодило без зауважень проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», підготовлений Держгеокадастром (лист від 19.06.2015 № 37-13-5-7/10472).
виконано

11/09/2015
затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
виконується

Проведення громадського обговорення проекту Концепції нової системи оподаткування, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва
30/11/2015
виконується

02/11/2015
27.10.2015 у заступника Міністра Лапи В.І. проведена нарада за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади. За результатами наради підготовлений проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)".
виконується
02/10/2015
Мінагрополітики України розроблено наказ від 14.09.2015 № 355 "Про створення робочої групи Мінагрополітики України з питань опрацювання проекту Концепції оподаткування аграрного сектору економіки". Разом з тим постійно проводиться обговорення питання збереження спецрежиму з громадськими організаціями, науковими установами.
виконується
16/06/2015
Триває підготовча робота: - 31 березня п.р. в Мінагрополітики України проведено селекторну нараду з регіонами щодо актуальних питань оподаткування та державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2015 році, на якій, зокрема було підтверджено необхідність збереження дії спеціальних режимів оподаткування для сільгосппідприємств; - 16 та 21 квітня 2015 року в Мінагрополітики України за участі науковців та профільних громадських організацій проведено нараду з питань оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарських підприємств у 2016 році з метою виявлення та обрахування усіх можливих впливів та наслідків змін на аграрний сектор, що пропонуються. Крім того, в рамках XXVII Міжнародної агропромислової виставки "Агро-2015" 4 червня 2015 року проведено круглий стіл з метою обговорення результатів податкових новацій в аграрному секторі у 2015 році та прогнозу податкової політики агропромислового комплексу на 2016-2018 роки.
виконується

Затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
15/12/2015
виконується

16/04/2015
Готуються пропозиції Мінагрополітики України
виконується

Подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо схвалення Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі
15/12/2015
виконується


Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об’єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури (марикультури)
20/12/2015
виконується

02/11/2015
Мінагрополітики України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об’єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури (марикультури)» та погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Схвалено на засіданні Уряду 30.09.2015 з доопрацюванням. Листом від 02.10.2015 № 4791-15 направлено на погодження до Міністерства юстиції України. Отримано відповідь, що відповідно до параграфу 55-2 Регламенту проект акта може вноситися на розгляд Кабінету Міністрів України без проведення правової експертизи Міністерством юстиції України (лист від 16.10.2015 № 24760-0-26-15/8.3). Листом від 15.10.2015 №1-6-5/4983-15 направлено на повторне погодження до Міністерства фінансів України.
виконується

02/10/2015
Мінагрополітики України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об’єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури (марикультури)» та листами від 18.09.2015 № 1-6-5/4552-15, № 1-6-5/4550-15, № 1-6-5/4553-15, № 1-6-5/4593-15 надіслано на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади.
виконується

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури (марикультури)
20/12/2015
виконується

02/11/2015
Мінагрополітики України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, «Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України» та погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Схвалено на засіданні Уряду 30.09.2015 з доопрацюванням. Листом від 02.10.2015 № 4790-15 направлено на погодження до Міністерства юстиції України. Отримано відповідь, що відповідно до параграфу 55-2 Регламенту проект акта може вноситися на розгляд Кабінету Міністрів України без проведення правової експертизи Міністерством юстиції України (лист від 20.10.2015 № 24760-0-26-15/8.2). Листом від 15.10.2015 №1-6-5/4984-15 направлено на повторне погодження до Міністерства фінансів України.
виконується
02/10/2015
Мінагрополітики України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, «Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України» та листами від 15.09.2015 № 1-6-5/4506-15, № 1-6-5/4519-15, № 1-6-5/4518-15 та від 22.09.2015 № 1-6-5/4592-15 надіслано на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади.
виконується

Підготовка та схвалення проектів актів щодо здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
30/12/2015
виконується

02/11/2015
Розроблено проект наказу Мінагрополітики України “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, який оприлюднено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України для отримання пропозицій та зауважень.
виконується
02/10/2015
1. Листом від 25.09.2015 № 37-21-4-7/15932 наказ Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» направлено до Нацкомфінпослуг для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації Листом від 25.09.2015 № 37-21-4-7/15932 наказ Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» направлено до Нацкомфінпослуг для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації/ 2. Нацкомфінпослуг спільно з Мінагрополітики України підготовлено проекти розпорядження/наказ «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування», який в даний час знаходиться на опрацюванні.
виконується
25/09/2015
1. Листом від 25.09.2015 № 37-21-4-7/15932 наказ Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» направлено до Нацкомфінпослуг для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації Листом від 25.09.2015 № 37-21-4-7/15932 наказ Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування» направлено до Нацкомфінпослуг для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації/ 2. Нацкомфінпослуг спільно з Мінагрополітики України підготовлено проекти розпорядження/наказ «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування», який в даний час знаходиться на опрацюванні.
виконується
Формування переліку об’єктів агропромислового комплексу, які приватизуються за рішенням Кабінету Міністрів України (відповідно до статті 25 Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”)
30/12/2015
виконано

06/10/2015
Сформовано перелік об’єктів агропромислового комплексу, які приватизуються за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 25 Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». Зазначений перелік направлено Мінекономрозвитку (лист від 30.04.02015 № 37-27-2-9/6811). Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році» за пропозиціями Мінагрополітики України, у 2015 році підлягатимуть приватизації 86 підприємств, що перебувають у сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, у тому числі 24 державні підприємства після їх виключення з Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджений Законом України. Мінагрополітики України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання приватизації державного підприємства «Мирогощанський державний іподром», який наразі листом від 04.09.2015 № 37-27-4-10/14759 направлено до Міністерства юстиції України. Мінагрополітики України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання приватизації об’єктів агропромислового комплексу» (щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію 17 державних підприємств агропромислового комплексу), який погоджений без зауважень Мінекономрозвитку та Фондом державного майна України, та потребує погодження Міністерством фінансів України.
виконано

Передача в установленому законодавством порядку Фонду державного майна для приватизації об’єктів агропромислового комплексу, що належать до сфери управління Мінагрополітики, крім об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам’яток культури
30/12/2015
виконується

02/11/2015
По 15 державних підприємствах, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, Мінагрополітики України видано накази про передачу єдиних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління органів приватизації: «Криворізьке «Райагропроменерго», Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень», Закарпатське державне обласне підприємство по технічному забезпеченню сільськогосподарського виробництва «Агропромтехніка», «Олександрійський шовкорадгосп», «Сільськогосподарське підприємство «Трест», «Черкаський консервний комбінат», Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське», «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет», «Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках», «Державний шовкорадгосп «Криворізький», «Україна», «Чутове», Полтавський навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу, «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект», «Ягубець». Наразі вживаються заходи щодо забезпечення підписання актів приймання-передачі зазначених об’єктів, зокрема, щодо виготовлення державними підприємствами передбачених законодавством правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки.
виконується
02/11/2015
По 15 державних підприємствах, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, Мінагрополітики України видано накази про передачу єдиних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління органів приватизації: «Криворізьке «Райагропроменерго», Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень», Закарпатське державне обласне підприємство по технічному забезпеченню сільськогосподарського виробництва «Агропромтехніка», «Олександрійський шовкорадгосп», «Сільськогосподарське підприємство «Трест», «Черкаський консервний комбінат», Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське», «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет», «Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках», «Державний шовкорадгосп «Криворізький», «Україна», «Чутове», Полтавський навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу, «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект», «Ягубець». Наразі вживаються заходи щодо забезпечення підписання актів приймання-передачі зазначених об’єктів, зокрема, щодо виготовлення державними підприємствами передбачених законодавством правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки.
виконується
09/07/2015
Наказом Мінагрополітики України від 04.06.2015 № 211 прийнято рішення про передачу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Трест» до сфери управління РВ ФДМУ по Чернігівській області у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію підприємства. Наразі здійснюються заходи по передачі 10 підприємств, включених до постанови КМУ від 12 травня 2015 року № 271, до сфери управління органів приватизації («Черкаський консервний комбінат», «Олександрійський шовкорадгосп», «Радгосп «Виноградна долина», «Іскра», «Україна», «Мирогощанський державний іподром» та іншим.
виконується
Укладення міжурядових угод про співробітництво в агропромисловій сфері із США та Францією у контексті залучення інвестиційних ресурсів та використання інноваційного досвіду цих країн
30/12/2015
виконано


11/09/2015
Проводиться робота щодо укладання міжурядових угод про співробітництво в агропромисловій сфері із США та Францією у контексті залучення інвестиційних ресурсів та використання інноваційного досвіду цих країн, зокрема Український проект Угоди був переданий Уряду Сполучених Штатів Америки під час візиту Міністра аграрної політики та продовольства України у березні 2015 року. Питання щодо укладання міжурядової угоди про співробітництво в агропромисловій сфері із Францією було розглянуто під час візиту Міністра аграрної політики та продовольства України 21-23 червня 2015 року до цієї країни
виконано

Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення” (реєстраційний номер 0944) у Верховній Раді України
2015
виконано

28/08/2015
05 березня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 247-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення», який набрав чинності 25.03.2015
виконано

Супроводження проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву у Верховній Раді України
2015
заплановано


Супроводження проекту Закону України “Про державну підтримку сільського господарства” у Верховній Раді України
2015
заплановано

Супроводження проекту закону про локальні аграрні ринки у Верховній Раді України
2015
запланованоПроведення переговорів щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових установ та держав і підготовка за їх результатами проектів нормативно-правових актів
2015
виконується

02/11/2015
Проходять робочі зустрічі з донорами щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових установ та держав в аграрний сектор.
виконується

28/08/2015
Проходять робочі зустрічі з донорами щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових установ та держав в аграрний сектор.
виконується

Супроводження проектів Законів України “Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною” (реєстраційний номер 0905) та “Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин” (реєстраційний номер 0906) у Верховній Раді України до їх прийняття
2015
виконується

09/07/2015
Закон України “Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною” підписано Президентом України. Проект Закону України “Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин” (реєстраційний номер 0906) опрацьовується в Комітеті Верховної Ради України
виконується
16/04/2015
Супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
виконується

Супроводження проекту закону щодо інформування споживачів про харчові продукти у Верховній Раді України
2015
заплановано

Супроводження проектів Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал” (щодо гармонізації законодавства України у сфері насінництва та розсадництва до законодавства ЄС та СОТ)” (реєстраційний номер 1460) та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог)” (реєстраційний номер 1460-1) у Верховній Раді України
2015
виконується


09/07/2015
Законопроект реєстр. №1460-1 від 24.12.2014, прийнято Верховною Радою України у першому читанні. Мінагрополітики підтримало зазначений законопроект. Готується на друге читання.
виконується

Організація та проведення місій Європейського офісу харчових продуктів та ветеринарії
2015
виконується

28/08/2015
Верифікаційні візити інспекторів Офісу з питань харчових продуктів та ветеринарії здійснюються у відповідності до затвердженої програми. На 2015 рік верифікаційні візити до України не передбачено. Процес отримання дозволу щодо доступу молока та молочних продуктів для споживання людьми на ринки ЄС триває 7 років. Було проведено 4 верифікаційні місії FVO: у 2008, 2009, 2010 та 2014 роках. Остання верифікаційна місія інспекторів Офісу з питань харчових продуктів та ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE) відбулася з 23 вересня по 03 жовтня 2014 р. Фінальний звіт було опубліковано на офіційному сайті Європейської Комісії у лютому 2015 року
виконується

Проведення щорічного моніторингу використання аграрних квот на ринках держав — членів ЄС та разом із галузевими асоціаціями напрацювання пропозицій щодо перегляду та збільшення їх обсягів
2015
виконується


Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури, використавши досвід Польщі, Латвії та інших країн з успішним функціонуванням державних лісогосподарських підприємств
2015
виконується

02/11/2015
Опрацьовується нормативна та законодавча бази щодо необхідності внесення змін
виконується
Сприяння залученню інвестицій міжнародних фінансових установ та держав — стратегічних партнерів України (зокрема ЄС, США, Китаю) для реалізації проектів в агропромисловому комплексі
2015
заплановано


Запровадження консультацій в режимі реального часу щодо умов доступу товарів до закордонних ринків у співпраці з донорськими організаціями та організаціями товаровиробників
2015
виконується

02/11/2015
Здійснюється відпрацювання моделі проведення консультацій в режимі реального часу щодо створення умов для покращення експортних можливостей національної продукції. Разом з тим при надходженні письмових запитів щодо доступу на зовнішні ринки Мінагрополітики України (Держветфітослужба) звертається до компетентних органів інших країн світу щодо умов доступу на їх ринки української продукції, також відповідні консультації надаються в телефонному режимі. Також передбачено створення та функціонування платформи, яка складатиметься з контактного центру з питань надання інформації, зокрема, щодо торгівельних вимог ЄС та питань взаємодії з інвесторами.
виконується

28/08/2015
Здійснюється відпрацювання моделі проведення консультацій в режимі реального часу щодо створення умов для покращення експортних можливостей національної продукції. Разом з тим при надходженні письмових запитів щодо доступу на зовнішні ринки Мінагрополітики України (Держветфітослужба) звертається до компетентних органів інших країн світу щодо умов доступу на їх ринки української продукції, також відповідні консультації надаються в телефонному режимі.
виконується

Супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо прозорого механізму набуття права оренди землі
2015
виконується

02/11/2015
Супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
виконується
02/11/2015
Виконується. Мінагрополітики України забезпечує супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів (реєстраційний номер № 2279 від 03.03.2015).
виконується


Мінагрополітики значно просунулось у виконанні Програми дій Уряду, - дані КМУ
22.10.2015 11:25
http://minagro.gov.ua/node/18806

Міністерство аграрної політики та продовольства України значно просунулось у виконанні Програми дій Кабінету Міністрів України, піднявшись у рейтингу серед інших відомств. Про це свідчать результати урядової аналітики.

Зокрема, Мінагрополітики вже успішно виконало 38,6% визначених програмою завдань, 47,7% перебувають у процесі виконання, серед запланованих — ще 13,7%. При цьому немає жодного завдання, що міністерством було б не виконано. За цими показниками Мінагрополітики наблизилось до Міністерства фінансів (виконано 39,5% завдань) і до Міністерства ЖГХ та регіонального розвитку (41%).

Загалом Мінагрополітики виконало 17 з 44 завдань програми дій Уряду, що становить 39%. В розрізі нової продовольчої політики держави виконано 33,9% завдань, в процесі — 50,8%, залишаються запланованими — 15,3%. «Програма дій Уряду — стратегічний для держави документ і головний показник ефективності роботи виконавчої влади. Отже, для нас виконання передбачених планом реформ — пріоритет номер один. За останні місяці ми суттєво активізували цю роботу, піднялися на сьоме місце урядового рейтингу. Я переконаний, що за підсумками року міністерство і галузь загалом покаже чергове зростання», — сказав Міністр Олексій Павленко.

Позаду залишилися Міністерство економічного розвитку і торгівлі (32,5%), Міністерство внутрішніх справ (33,3%), Міністерство інформаційної політики (36,4%) та інші. Найнижчі показники — виконання 17,9% завдань — у Міністерства енергетики та вугільної промисловості.Прес-служба Мінагрополітики

0 коммент.:

Дописати коментар