12 листопада 2015

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях

28/11/2015
 
Р А Х У Н К О В А П А Л А Т А
Р І Ш Е Н Н Я
від 10 листопада 2015 року № 8-3
м. КиївПро результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів в  лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях. За результатами розгляду Рахункова палата

В С Т А Н О В И Л А:

1. Використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях (2014 рік – І півріччя 2015 року) та авіаційну охорону лісів від пожеж (2012 рік – І півріччя 2015 року) через несвоєчасність і неповноту прийняття учасниками бюджетного процесу відповідних управлінських рішень та неналежне забезпечення внутрішнього контролю здійснювалося в окремих випадках з недотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, які забезпечують регулювання у цій сфері.

Як наслідок, із загального обсягу касових видатків (112459,8 тис. грн) з недотриманням вимог законодавчих та інших нормативних актів використано 15152,0 тис. грн бюджетних коштів. Допущено неефективне управління 8046,2 тис. грн, з яких 3790,1 тис. грн, незважаючи на кредиторську заборгованість в обсязі 3759,1 тис. грн, повернено до державного бюджету як невикористані у зв’язку з непроведенням платежів органами державної казначейської служби.

2. Державним підприємством "Українська державна база авіаційної охорони лісів":

- під час проведення у 2013 році закупівлі послуг щодо оренди пасажирських повітряних транспортних засобів для здійснення авіаційної охорони лісів пропозиція учасника, що не відповідала умовам документації  конкурсних торгів, не була відхилена та допущена до оцінки, що є недотриманням вимог Закону України від 01.06.2010 № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" (статті 29, 30). У результаті торги не відмінено, укладено договір на ці послуги, за яким сплачено 15152,0 тис. грн бюджетних коштів (з них на авіаційну охорону лісів у Київській обл. – 2344,8 тис. грн, Чернігівській обл. – 1305,0 тис. грн);

- у 2012-2014 роках і І півріччі 2015 року в первинних облікових документах (договорах та актах виконаних робіт) не зазначено площ, на яких здійснено авіапатрулювання. У результаті не створено умов для оцінки стану повноти виконання заходу з авіаційної охорони лісів у 2012-2014 роках і І півріччі 2015 року, ефективності використання коштів за КПКВК 1901060 і КПКВК 2805060.

3. Через несвоєчасність прийняття Державним агентством лісових ресурсів України управлінських рішень щодо виділення коштів державного бюджету Київському,Черкаському та Чернігівському обласним управлінням лісового та мисливського господарства (кінець грудня 2014 року) ними не використано станом на 01.01.2015 4256,1 тис. грн спеціального фонду державного бюджету та утворено кредиторську заборгованість у сумі 87,2 тис. гривень. Крім того, у зв'язку з відсутністю на 2015 рік у паспорті бюджетної програми видатків на ведення мисливського господарства та капітальних видатків ці кошти станом на 15.10.2015 ще не були використані.

4. Внутрішній контроль з боку розпорядників бюджетних коштів (головний розпорядник – Державне агентство лісових ресурсів України, підрозділом внутрішнього аудиту якого протягом 2012-2015 років аудити ефективності планування і виконання бюджетних програм не проводилися) здійснювався неналежно, органи казначейської служби не проводили платежів окремим підприємствам, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України і Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства. Як наслідок, ними повернено до державного бюджету 3790,1 тис. грн коштів загального фонду (станом на 01.01.2014 – 3671,9 тис. грн, на 01.01.2015 – 118,2 тис. гривень). При цьому після повернення до державного бюджету наприкінці 2013 року коштів на державному підприємстві "Українська державна база авіаційної охорони лісів" утворилася кредиторська заборгованість у сумі 3671,9 тис. грн, оскільки органи казначейської служби не проводили платежів.

5. Заходи Державної цільової програми "Ліси України на 2010-2015 роки" (далі - Державна програма "Ліси України") через обмеженість фінансування за рахунок коштів державного бюджету не виконані в запланованих обсягах. Як наслідок, передбаченого програмою розширеного відтворення лісів не забезпечено. Виконання планових показників щодо створення нових лісів за 2014 рік у Чернігівській області становило 9 відсотків, Київській та Черкаській – не перевищило одного відсотка. Крім того, аудит засвідчив, що всупереч Правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (пункт 1), затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, Міністерством аграрної політики і продовольства та Міністерством фінансів у 2015 році не визначено напрямів
 використання бюджетних коштів на ведення лісового і мисливського господарства, охорону та захист лісів у лісовому фонді, включаючи авіапатрулювання, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг, а також результативних показників виконання бюджетної програми за КПКВК 2805060 (загальний фонд), згідно з якою з державного бюджету відповідно до затверджених кошторисів передбачено 45293,2 тис. гривень. Водночас аудитом встановлено, що загальна сума нерозподілених у цей період Мінагрополітики видатків за бюджетною програмою становить 336125,0 тис. грн, що свідчить про необхідність
 подальшої оптимізації видатків загального фонду державного бюджету.

6. Нормативно-правові акти, які регулюють питання ведення лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів, за достатнього в цілому законодавчого забезпечення в окремих випадках потребують узгодження та внесення змін. Необхідно удосконалити і систему організаційного забезпечення у цій сфері. Зокрема:

- у зв’язку із завершенням терміну виконання (2015 рік) Державну програму "Ліси України" та відповідні регіональні програми потрібно викласти в новій редакції, підготовку та затвердження яких необхідно здійснити з урахуванням уточнення, зокрема, площ лісокористувачів, кількості та обсягів здійснюваних заходів, джерел і щорічних обсягів фінансових ресурсів, у тому числі і з місцевих бюджетів;

- заходи з ведення лісового господарства, охорони та захисту лісів у лісовому фонді повинні виконуватися за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств;

- норми виробітку, часу та витрат, на підставі яких лісогосподарськими підприємствами розраховується вартість одиниці робіт, потребують удосконалення в частині врахування природно-кліматичної зональності лісів (вартість аналогічних робіт на 1 га у 2014 році в Чернігівській обл. коливалася в межах 4 грн, тоді як в Київській обл. – 130 грн);

- з метою запобігання ризику втрати земель лісового фонду необхідно спростити на законодавчому рівні процедури оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, які перебувають у користуванні державних лісогосподарських підприємств (державними лісогосподарськими підприємствами, які були серед об’єктів аудиту, станом на 2015 рік правовстановлюючі документи оформлено менше ніж на 28 відс. земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні).

За результатами обговорення та на підставі вищевикладеного Рахункова палата

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства,  охорону і захист лісів в лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях затвердити.

2. Поінформувати Верховну Раду України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

3. Відомості про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України, рекомендувавши:

- у зв’язку із завершенням терміну виконання Державної програми "Ліси України" вжити заходів щодо затвердження Концепції Державної програми "Ліси України" на 2016-2020 роки та розроблення і затвердження Державної програми "Ліси України" на 2016-2020 роки;

- доручити Міністерству аграрної політики та продовольства і Державному агентству лісових ресурсів вжити заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та забезпечення виконання рекомендацій Рахункової палати із зазначеного питання.

4. Рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях надіслати Міністерству аграрної політики та продовольства України і рекомендувати йому забезпечити вжиття заходів щодо:

- прийняття Концепції Державної програми "Ліси України" на 2016-2020 роки та розроблення і затвердження Державної програми "Ліси України" на 2016-2020 роки;
 - внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів у частині:
 спрощення процедури оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, які перебувають у користуванні державних лісогосподарських підприємств;
 посилення контролю з боку держави за веденням лісового та мисливського господарства, охороною і захистом лісів лісокористувачами усіх форм власності;
 удосконалення норм виробітку, часу та витрат з урахуванням природно-кліматичної зональності лісів;
 оптимізації видатків державного бюджету шляхом спрямування їх на виконання заходів з ведення лісового господарства, охорони та захисту лісів у лісовому фонді за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств;

- включення до паспорта бюджетної програми на 2015 рік за КПКВК 2805060 напрямів використання бюджетних коштів на ведення лісового та мисливського господарства, охорону та захист лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг з  урахуванням зареєстрованої в органах казначейської служби станом на 01.07.2015 кредиторської заборгованості, визначення результативних показників виконання бюджетної програми;
 - включення до плану роботи підрозділу внутрішнього аудиту питання перевірки достовірності у 2015 році звітних даних підприємств і установ, які здійснюють лісогосподарську діяльність бюджетним коштом (у т.ч. авіаційну охорону);
 - усунення Державним агентством лісових ресурсів виявлених порушень і недоліків, забезпечення виконання рекомендацій Рахункової палати із зазначеного питання.

5. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях надіслати Державному агентству лісових ресурсів України та рекомендувати йому вжити заходів щодо:
 - удосконалення норм виробітку, часу та витрат з урахуванням природно-кліматичної зональності лісів;
 - оптимізації видатків державного бюджету на виконання заходів з:
 ведення лісового господарства, охорони та захисту лісів у лісовому фонді шляхом фінансування таких заходів за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств;
 проведення авіапатрулювання лісів шляхом залучення новітніх підходів у цій сфері;
 - забезпечення контролю за відображенням державним підприємством "Українська державна база авіаційної охорони лісів" у договорах та актах виконаних робіт площ, на яких здійснюється авіапатрулювання;
 - усунення виявлених порушень і недоліків та забезпечення виконання рекомендацій Рахункової палати із зазначеного питання.

6. Інформацію про результати використання у 2012-2014 роках Державним агентством лісових ресурсів коштів державного бюджету, які було спрямовано на проведення авіаційної охорони лісів, надіслати народному депутату України Єднаку О.В.

7. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Шулежко М.Я.

Голова Рахункової палати Р.М. Магута
http://www.lesovod.org.ua/node/26744
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746970/R_RP_8-3.pdf

0 коммент.:

Дописати коментар