26 серпня 2016

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державного агентства лісових ресурсів


Текст документа:“Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" ” № 588-р — редакція від 23.08.2016
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 серпня 2016 р. № 588-р

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних 
посад державної служби категорії “А”

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” Голови Державного агентства лісових ресурсів, Голови Державного агентства водних ресурсів, Голови Державної служби статистики, Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатками 1—4.

Прем’єр-міністр України                               В. ГРОЙСМАН

Інд. 19
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 588-р
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
Голови Державного агентства лісових ресурсів
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби Держлісагентства;
2) внесення на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства;
3) здійснення організації та контролю за виконанням в апараті Держлісагентства та територіальних органах Агентства Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики;
4) подання Міністрові аграрної політики та продовольства для затвердження планів роботи Держлісагентства;
5) утворення, ліквідація, реорганізація підприємств, установ, організацій, затвердження їх положень (статутів), призначення в установленому порядку на посади та звільнення з посад їх керівників, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, інших функцій з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держлісагентства;
6) прийняття в установленому порядку рішень про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держлісагентство;
7) утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держлісагентства і коштів, передбачених на його утримання, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабінетом Міністрів України і Міністром аграрної політики та продовольства територіальних органів Держлісагентства як структурних підрозділів апарату Агентства;
8) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 12 061 гривня;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243);
3) інші надбавки, доплати та премії — відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи — відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 289 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1212).
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.
4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;
8) документи приймаються до 18 години 13 вересня 2016 року.
5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 20 вересня 2016 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.
2. Стаж роботи:
1) загальний стаж роботи — не менше семи років;
2) досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері лісового та мисливського господарства — не менше трьох років.
3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
1. Знання законодавства:
1) Конституція України;
2) Закон України “Про державну службу”;
3) Закон України “Про запобігання корупції”;
4) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;
5) Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”;
6) законодавство, що регулює діяльність Держлісагентства (Лісовий кодекс України, Земельний кодекс України, інші акти законодавства).
2. Професійні знання:
1) знання трудового законодавства та законодавства про державну службу;
2) знання основ державного управління в галузі ведення лісового і мисливського господарства, а також державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства.
3. Наявність лідерських навичок щодо:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічного планування;
3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатності виконувати одночасно декілька завдань;
4) ведення ділових переговорів;
5) досягнення кінцевих результатів.
4. Вміння приймати ефективні рішення:
1) аналіз державної політики;
2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).
5. Комунікації та взаємодія:
1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
6. Управління змінами:
1) формування плану змін та покращень;
2) управління змінами та реакцією на них;
3) оцінка ефективності змін.
7. Управління організацією та персоналом:
1) організація роботи і контроль;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
8. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
9. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.
10. Робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

_____________________


0 коммент.:

Дописати коментар