25 грудня 2016

Підведено підсумки роботи програми FLEG II


21 грудня 2016 року в приміщенні Представництва Світового банку в Києві відбулось заключне засідання Національного консультативного комітету Програми "Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства - ІІ (ENPI East FLEG II)", яка виконувалася протягом 2013-2016 рр. Програма реалізовувалася Світовим Банком, Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) та WWF (Всесвітнім фондом природи) в Україні.

Програма стала одним із основних відкритих майданчиків, який забезпечив діалог експертного середовища, профільних урядових інституцій, зокрема, Держлісагентства й Мінприроди, бізнесу та місцевих громад задля напрацювання підходів до реформування лісового сектору в Україні.

Організації-виконавці представили Національному консультативному комітету та запрошеним представникам урядових відомств і громадськості звіти про виконану роботу. Під час засідання учасники обговорили представлені звіти, вплив Програми на лісовий сектор в Україні та прийняли резолюцію про застосування напрацьованих матеріалів у подальшій роботі.

Координаторами Програми від організацій-виконавців було відзначено, що за трирічний період експерти Програми підготували більше 30 документів, серед яких пропозиції до законодавства, огляди кращих міжнародних практик, результати досліджень та методичні матеріали. Зокрема, розроблено рекомендації щодо:

 • лісової політики України; 
 • забезпечення прав громадян на доступ до лісу; 
 • вдосконалення механізмів доступу до інформації та участі громадськості в управлінні лісовим господарством
 • забезпечення інтересів місцевих громад в лісоуправлінні; 
 • інституційної реформи лісоуправління і мисливського господарства;
 • гармонізації законодавства України та Європейського Союзу щодо природоохоронних територій;
 • поділу лісів за функціональним призначенням;
 • розвитку інституту права власності на землі лісогосподарського призначення; 
 • економічних механізмів і фінансування лісового господарства; 
 • ведення Державного лісового кадастру;
 • впровадження електронної системи контролю транспорту деревини; 
 • управління лісами на території ПЗФ; 
 • прав власності та користування полезахисних смугами та іншими захисними насадженнями;
 • юридичної відповідальності за лісопорушення і обліку деревини. 

Ініційовано внесення поправок в низку законопроектів, спрямованих на протидію нелегальним рубкам та корупції в лісовому секторі.


З освітньою метою видано посібник ("Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України", 2014), інформаційний довідник («Комунальні лісогосподарські підприємства і місцеві громади», 2016), методичні вказівки та рекомендації, значна кількість аналітичних звітів. Біля 1000 фахівців лісової галузі пройшли різноманітні навчання, які допоможуть ефективніше управляти галуззю, ознайомились із кращими практиками управління лісовим і мисливським господарством як в Україні, так і за кордоном. Робота Програми висвітлена в понад 180 статтях, теле- і радіосюжетах, інтернет-публікаціях. Проведено три щорічних конкурси для ЗМІ "Кожен рік – Рік лісів", в яких щороку брали участь понад 70 журналістів і позаштатних авторів. Проведено серію прес-клубів у регіонах, в яких взяло участь понад 80 журналістів. Розроблено технічне завдання зі створення веб-порталу системи Держлігагентства України, розпочато його реалізацію. Вдосконалено сайт Еко-мапи.

ПРЯМА МОВА:

Олександр Клітко, менеджер проекту від Представництва Європейського Союзу в Україні, позитивно оцінив результати роботи Програми, хоч і зазначив, що основну відповідальність за результати Програми, а саме за втілення напрацювань експертів, має взяти на себе Україна, й, попри завершення Програми, Україна має продовжити реформи у галузі лісового та мисливського господарства.

Остап Єднак, Народний депутат України: «2,5 роки знайомий з Програмою, брав участь у круглих столах та інших заходах. Весь масив напрацьованої інформації ще має відіграти важливу роль в наступні роки, бо є актуальний і затребуваний. Процес впровадження реформ не завжди швидкий, але є вікна можливостей і політична воля, коли напрацювання Програми можуть реалізовуватись. Нам не потрібні законопроекти самі по собі, нам потрібні якісні зміни. Дякую за вашу роботу, адже ці напрацювання будуть використовуватись в майбутньому».

Дмитро Карабчук, виконавчий секретар НККП, WWF: «Сприйняття лісу тільки як ресурсу деревини спричинює перекоси в управлінні лісовим господарством як на державному, так і на регіональному рівнях. Різноманіття ландшафтів і екосистемних послуг, які надає ліс у різних регіонах і вироблення механізмів плати за них або пряма достатня державна підтримка лісової охорони допоможуть місцевим громадам та лісгоспам більш ефективно забезпечувати охорону, стале використання і вчасне відтворення природних ресурсів. Необхідно створити окремі державні управління або департаменти, які займатимуться виключно нормативно-правовим забезпеченням лісового і мисливського господарства для всіх користувачів не залежно від форми власності, розтлумачувати законодавство і сприяти поширенню кращих практик. Окремо – виробниче об’єднання лісгоспів, яке б займалось виключно господарською діяльністю на території державних лісів. Комплексне впровадження розроблених експертами рекомендацій, значним чином сприятиме зменшенню нелегальних лісозаготівель, збереженню біорізноманіття в лісах та покликані насамперед забезпечувати інтереси місцевих громад. Ми дякуємо фахівцям Держлісагенства й Мінекології за конструктивну співпрацю під час обговорення шляхів вирішення проблемних питань під час реалізації цього проекту».

Детальніше ознайомитись із перебігом засідання можна прослухавши аудіо запис, який складається із 9 частин.

ДОВІДКА:

Програма ФЛЕГ II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії Європейського інструменту сусідства та партнерства-2» покликана забезпечити підтримку в зміцненні систем управління в лісовому секторі країн-учасниць. Країни-учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія й Україна.

В рамках Програми здійснювався аналіз або перегляд лісової політики, правової бази й адміністративної структури управління лісовим сектором, при цьому сприяючи підвищенню рівня знань і зміцненню підтримки сталому управлінню лісами й удосконаленню систем управління в лісовому секторі, зокрема з урахуванням відповідних вимог директив ЄС. На місцевому рівні в рамках Програми розроблялися, тестувалися й оцінювалися пілотні проекти сталого лісокористування з метою тиражування та обміну успішним досвідом.

Програма фінансується Європейським Союзом.

http://www.enpi-fleg.org . http://www.fleg.org.ua
Опубліковано: П'ятниця, 23 грудня 2016
http://sfmu.org.ua/ua/news/809-pidvedeno-pidsumky-roboty-prohramy-fleg-ii

0 коммент.:

Дописати коментар