28 травня 2019

Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування


МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2018 року N 465

Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Відповідно до пунктів 6 та 7 частини першої статті 6 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" наказую:

1. Внести зміни до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 серпня 2018 року N 296, що додаються.

2. Департаменту стратегії та європейської інтеграції (Трофименко Н. С.) забезпечити розміщення Методичних рекомендацій на веб-сайті Мінприроди та інформування органів виконавчої влади про їх затвердження.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Міністр                                           О. Семерак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29 грудня 2018 року N 465


ЗМІНИ

1. Розділ IV. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СЕО доповнити абзацами такого змісту:

"При визначенні того, чи підлягає проект містобудівної документації СЕО замовнику, доцільно враховувати, що Законом доповнено статтю 2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" частиною четвертою, де зазначено, що містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку.

Абзацом другим частини першої статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" визначено, що детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Тобто при визначені необхідності здійснення СЕО при розроблені детальних планів територій або змін до них рекомендується керуватися абзацами третім та четвертим цього розділу".

2. Розділ VII СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО СЕО доповнити абзацом такого змісту:

"Під час розроблення проекту містобудівної документації., або змін до нього, доцільно враховувати, що Законом доповнено статтю 2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" частиною четвертою, де зазначено, що розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".
Заступник директора департаменту -
начальник відділу стратегічного
планування та екологічної політики

Н. С. Трофименко

0 коммент.:

Дописати коментар