28 листопада 2019

Виступ лісівників на парламетських слуханнях + СТЕНОГРАМА

Формування в суспільстві європейських екологічних цінностей та забезпечення екологічних прав громадян мають стати пріоритетом державної політики, - Олена Кондратюк
У Верховній Раді України проходять парламентські слухання на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п'ять років». Головуюча на засіданні заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк відзначила, що ці слухання є дуже важливим, адже наша країна стикається з багатьма екологічними проблемами.

Вона підкреслила, що це вже другі за останні час парламентські слухання на екологічну тематику. Зокрема,у 2018 році обговорювалися питання реалізації в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату.
Заступниця Голови також нагадала, що 28 лютого 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року", який вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

«Це свідчить про те, що виклики пов’язані зі станом довкілля та необхідністю впровадження належного екологічного врядування в нашій країні – є одним з пріоритетів діяльності українського парламенту», - підкреслила Олена Кондратюк.

За її словами, вкрай актуальною є одна з основних цілей стратегії: формування в суспільстві сталих європейських екологічних цінностей. Зокрема, шляхом впровадження екологічної освіти та виховання, здійснення широкої просвітницької діяльності.

«Одним з пріоритетів державної політики має стати не декларативне, а реальне забезпечення екологічних прав громадян, доступу громадськості до правосуддя з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування», - наголосила Олена Кондратюк.
Парламентські слухання проводяться відповідно до постанови ВРУ від 18 вересня 2019 року. Ініціатором проведення парламентських слухань є Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

У слуханнях беруть участь народні депутати, представники Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівці наукових установ, громадських та міжнародних організацій.27 ЛИСТОПАДА 2019, 16:11
Прес-служба Апарату Верховної Ради України 

СТЕНОГРАМА


ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме про просвіту і освіту я теж казала у своїй передмові. Дякую вам ще раз за ваш виступ.

І до слова запрошую директора Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації пана Віктора Ткача.

Прошу, пане Вікторе.16:17:21

ТКАЧ В.П.

Спасибі.

Шановна пані голово, шановні учасники парламентських слухань, я буквально в загальних рисах про деякі проблеми, які стосуються лісів. В сучасних умовах роль лісів набуває статусу одного з ключових природоохоронних чинників, які визначають екологічну безпеку. Практично сьогодні ліси є тим головним компонентом біосфери, які стабілізують ті негативні процеси, які відбуваються в природі і пов'язані з опустелюванням, змінами клімату тощо.

Вже сьогодні відбувається глобальна зміна клімату, яка призводить до масового ослаблення європейських лісів, зокрема, і лісів України. За прогнозними моделями, які розроблені науковцями нашого інституту спільно з європейськими вченими, навіть за найоптимістичнішим сценарієм, вже в 2050 році лісорослинні умови лісостепу та південної частини Поліської зони стануть наближеними до лісорослинних умов степу. Тому вже зараз спостерігається всихання лісів на великих площах, з'являються шкідники і хвороби, в тому числі інвазійні види, які в минулі роки ми ніколи раніше в лісах України не спостерігали.

Проте чинні закони і нормативно-правова база, яка регулює лісогосподарську діяльність в лісах України, вона повною мірою не завжди ефективно достатньо дає можливість реагувати на сьогоднішні наші виклики.

З огляду на це, необхідно терміново внести відповідні зміни та доповнення до законодавства, зокрема до Лісового кодексу України, в закони України "Про оцінку впливу на довкілля", "Про тваринний світ" тощо. Значну частину матеріалів, пропозицій своїх нами вже було передано.

Радикального перегляду потребують також, зокрема, і санітарні правила в лісах України. Назріла гостра необхідність в розробці та затвердженні Верховною Радою України основних засад національної політики в сфері лісових відносин. Аналогічний документ мають усі розвинені європейські країни.

Необхідно також розробити стратегію адаптації лісів до зміни клімату, яка би врахувала вимоги міжнародних зобов'язань України, а також законодавчо врегулювала питання, пов'язані із запровадженням національної інвентаризації лісів. На це питання вже, зокрема, звертав увагу і міністр шановний наш, і голова екологічного комітету. Я думаю, що це питання буде вирішено.

До стратегічних пріоритетів екологічної політики потрібно також віднести збереження державної форми власності на ліси. Важливе питання, яке сьогодні стоїть, - це потрібно невідкладно врегулювати питання фінансування лісового господарства. У нас низка підприємств лісового господарства, які сьогодні функціонують на півдні, практично на грані закриття. Спостерігається рух пісків в степу, насувається велика екологічна проблема. Доцільно створити Державний фонд розвитку лісового господарства, це потребує внесення відповідних змін, передусім до Бюджетного та Податкового кодексів. У зв'язку з реформуванням…ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, будь ласка, завершити.ТКАЧ В.П. Особливої уваги потребує реалізація заходів, передбачених концепцією розвитку агролісомерації в Україні, яка була схвалена ще у 2013 році. Проте жоден із запланованих заходів не виконаний. Практично зараз ми не знаємо, яка площа захисних лісових смуг в Україні і хто ними повинен опікуватися. Тому питання, пов'язані із законодавчим врегулюванням питань утримання лісових смуг у зв'язку з процесами децентралізації, - це питання є дуже гострі і їх необхідно враховувати.

Я переконаний, шановні присутні, шановні члени народні депутати, що ті питання, які сьогодні перед нами стоять, у найближчі роки будуть успішно виконані.

Спасибі. У мене все. (Оплески)ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Вікторе, за виступ.

І до слова я запрошую голову Всеукраїнської громадської організації "Товариство лісників України", завідувача кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України пана Юрія Марчука. Прошу, пане Юрію.16:21:30

МАРЧУК Ю.М.

Дякую.

Шановні колеги, хотів би відмітити, що вперше за останні роки такі екологічні слухання, завдячуючи нашому комітету, йдуть на початку каденції Верховної Ради, а не в кінці, коли йдуть всі на вибори. Це говорить про те, що, дійсно, комітет відкритий і екологічні проблеми сьогодні на часі. Сьогодні колега говорив про лісове господарства, я із завистю дивлюся на колег, які виконують обов'язки, які призначені урядом. Доповідаю, що два роки лісове агентство не має ні керівника, ні першого заступника, а останній заступник звільнений два місяці назад без виконання обов'язків. У зв'язку з цим зарплата не платиться, світла нема, південь без грошей. Якщо далі так піде, до Нового року реформовувати буде нікого.

Сьогодні чехи набирають додатково лісорубів в Чехію, наші люди працюють, трактористи, в Польщі, масовий відтік людей. Тому галузь, яка займає 1,6 частину території країни, - це 10,6 мільйона гектарів, - галузь, в якій працює більше 50 тисяч працюючих, заслуговує, по-моєму більшу повагу для того, щоб врегулювати ці питання, в першу чергу, управлінські.

Дуже б хотілось, щоб ті проблеми, які сьогодні є на часі, були б врегульовані законодавчо. Ми в університеті в нашому, товариство лісівників, ввело систему потужних інформаційних круглих столів. І за літній період, розуміючи, що потрібно підготувати пакет нормативно-правових актів, підготували їх біля десяти, і я хочу коротко на них зупинитись.

В першу чергу це необхідність потужного законопроекту про національну лісову політику. У нас сьогодні різні гілки влади на ліс дивляться по-різному. Хтось хоче обкласти данню, хтось податком, хтось взяти кадрову систему під себе. Одні партії пишуть мораторії, другі партії пишуть інші варіанти, єдиного підходу немає. Такий проект закону підготовлений, ми його віддали на експертизу в комітет. Я просив би, щоб міністерство на нього звернуло увагу, тому що це надважливий проект, який може врегулювати відносини між гілками влади, враховуючи децентралізацію і створення нових ОТГ.

Другий пакет законів - колега про нього говорив, два роки ми його вже обговорюємо, ці закони готові, - це створення державного фонду фінансування лісового господарства. Водний створили при нашій допомозі, лісовий, як сказав прошлий Прем'єр, це політичне рішення.

У зв'язку з цим Олешківські піски (Херсон), пустеля 160 квадратних кілометрів, заліснена лісівниками після війни. Не фінансується лісове господарство півдня останніх п'ять років.

Ринок деревини врегулювати потрібно, проект закону також є готовий. Сьогодні пожежі, весни цього року, від сільгоспспалів накрили Норвегію і чорний вуглець сипав в Арктиці.

Ми будемо мати міжнародні проблеми. Ми з експертами Євросоюзу підготували такий проект закону, він теж є сьогодні на експертизі в комітеті, його треба приймати.

Наостанок проект закону, який врегульовує положення про лісову охорону. Сьогодні немає функції лісової охорони ні на одному підприємстві…ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, будь ласка, завершити.МАРЧУК Ю.М. …ні в державного підприємства. Ці проекти законів не подали на розгляд комітету. Законопроект про інвентаризацію, спасибі, зареєстрований, це екологічний нагляд за лісовим господарством.

І наостанок відмічаю, що 13 листопада в Женеві на європейській конференції асоціацій "Європейська сертифікація лісів" Україна була прийнята з подачі нашого товариства до цієї потужної організації. Ми зараз працюємо над конвенцією "Європейська сертифікація лісів України".

Дякую за увагу.ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за виступ, пане Юрію.

0 коммент.:

Дописати коментар