Пожежне законодавство
Закони України

1. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII
2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III регулює земельні відносини при використанні лісів, а також рослинного й тваринного світу.
3.Про мисливське господарство та полювання : Закон України від 22.02.2000 № 1478-III
4.Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII щодо збереження й відтворення лісів.
5.Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 № 2894-III
6.Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV
7.Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 № 3781-XII
8.Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII
9.Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII

Підзаконні Акти

1. Про затвердження Санітарних правил : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555
2.Про затвердження Правил відтворення лісів : Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 01.03.2007 № 303
3.Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України; від 23.05.2007 № 761
4.Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу : Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 23.07.2008 № 665
5.Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279
6.Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про ПЗФ Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 541
7.Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів Українивід 16.05.2007 № 733
8.Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів : Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 12.05.2007 № 724
9.Про затвердження Положення про державну лісову охорону : Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 16.09.2009 № 976
10.Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 848
11.Про затвердження Правил рубок головного користування:Наказ Держкомлісгосп України від 23.12.2009 № 364
12.Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України : Наказ Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 № 278
13.Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних побічних лісових користувань в лісах УкраїниПостанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 № 449
14.Про затвердження Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік : Наказ; Мінприроди України від 05.02.2007 № 38

Проекти та зміни до нормативно-правових актів, що стосуються діяльності лісової галузі та лісогосподарських підприємств

1.Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання об'єктів тваринного світу як природних ресурсів загальнодержавного значення та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459».
2.Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження Єдиної інформаційної системи у сфері обігу деревини
3.Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави".
4.Проект Закону України про внесення змін до статті 273 Податкового кодексу України щодо скасування подвійного оподаткування лісових земель (№ 9276)